"LNG terminal ponajprije se gradi za Jugoistočnu Europu, ne za Hrvatsku. Studija izvodljivosti će uskoro biti gotova, nakon čega u rujnu slijedi predstavljanje plana investicije u susjednim zemljama, tako da očekujem da bismo do kraja godine mogli biti pred potpisivanjem ugovora za gradnju LNG-a. To je jedan od projekata koji jamči održiv razvoj, a uz njega svakako moram spomenuti Trans-jadranski plinovod (TAP), koji Hrvatsku pozicionira kao plinsko čvorište i novi dobavni pravac plina za Europu. Da je prošao Nabucco, mađari bi vodili glavnu riječ, ovako će jedini plin koji ulazi u Europu, a da nije ruski, dolaziti kroz Hrvatsku", izjavio je u Lideru ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak. Nadalje, kazao je da je izgledna gradnja TE Plomin C, u gradnju ide i novi blok TE Osijek  400 MW, a očekuje se i početak razgovora s partnerima u vezi HE Dubrovnik 2. U rujnu je u planu velika međunarodna konferencija posvećena Jadransko-jonskom plinovodu (IAP), koji bi Hrvatsku trebao pozicionirati kao energetsko čvorište ovog dijela Europe.