Danas je u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan ugovor o izvođenju građevinskih radova za izgradnju centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije „Marišćina“ vrijedan 30 milijuna eura. Ugovor je potpisan od strane Fonda, delegacije Europske Unije u Zagrebu i odabranog izvođača radova. Na međunarodnom natječaju za izvođača radova izabrana je grčka tvrtka Helector u konzorciju s hrvatskom tvrtkom Građevinarstvo i proizvodnja Krk. Kroz pretpristupni fond IPA za radove je odobreno 13,5 milijuna eura, dok će preostali iznos zajednički osigurati Fond za zaštitu okoliša, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka. Radovi na izgradnji centra trajat će 2,5 godine. Prvih pola godine predviđeno je za pripremu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, nakon čega će se početi izvoditi građevinski radovi na izgradnji odlagališta s pratećom infrastrukturom, postrojenjem za mehaničko-biološku obradu otpada i postrojenjem za obradu otpadnih voda. U ŽCGO Marišćina će se primjenom postupka mehaničko-biološke obrade nesortiranog komunalnog otpada trajno izolirati prikupljeni otpad i tako umanjiti njegov utjecaj na okoliš. Krajnji je cilj, uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša, smanjiti količine otpada na najmanju moguću mjeru, te tako poboljšati kvalitetu života građana Primorsko-goranske županije. Marišćina je, uz regionalni centar za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije Bikarac, drugi projekt ovakve vrste čija se gradnja sufinancira sredstvima Europske unije, a uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora za radove na izgradnji centra za gospodarenje otpadom Istarske županije. Kroz pretpristupne fondove ISPA I IPA za ova tri projekta Europska unija odobrila je 38 milijuna eura, priopćeno je iz Fonda.