Projekt Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu predstavljen je ovaj tjedan u Koprivnici. 

Projekt je vrijedan 14,3 milijuna kuna, od čega 4,5 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a korisnik projekta je tvrtka Komunalac iz Koprivnice. 

Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić je izjavio kako taj grad danas odvojeno prikuplja između 56 i 57 posto otpada. Koprivnica tako zauzima treće mjesto u Hrvatskoj. "Prema planovima i projekcijama Nacionalne razvojne strategije, mi smo već sada premašili ono što je nacionalni cilj ostvariti do 2030. godine", rekao je. 


Veći kapaciteti

"Krećemo s pripremom javne nabave kako bismo već početkom sljedeće godine mogli početi s gradnjom kompostane koju svi željno iščekuju. Spremni smo na ovaj izazov i uopće ne sumnjam da ćemo ga uspješno realizirati", rekla je članica Uprave Komunalca Dubravka Horvat

Cilj projekta je, javlja Grad Koprivnica, povećati kapacitete Hrvatske za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, posebice sustav odvojenog sakupljanja biootpada te smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.