U Međimurskoj županiji trenutačno se provode projekti gradnje i opremanja kompostana u Murskom Središću i Prelogu. 

Riječ je o projektima koji su odobreni u okviru poziva za Izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada, a koji je objavljen krajem 2019. godine.

 

Biološka obrada biootpada 

Ugovor za izgradnju i opremanje kompostane Mursko Središće, čija je vrijednost 4,9 milijuna kuna, potpisan je prošli tjedan. Pola sredstava, javlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE), financira se iz europskog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a drugu polovicu financira korisnik projekta, tvrtka Murs-ekom. 

Zahvaljujući ovom ugovoru, u razdoblju od 25 mjeseci izgradit će se i opremiti novo postrojenje za biološku obradu biootpada kapaciteta 1 700 tona godišnje, čime će se proizvoditi kompost za proizvodnju različitih supstrata i za korištenje u poljoprivredi. Pritom će se biootpad zaprimati s područja Murskog Središća te općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec, a prikupljat će se biorazgradivi komunalni otpad i od drugih zainteresiranih osoba (pravne i fizičke osobe-obrtnici, OPG-ovi), do popunjenja kapaciteta. 

Završetkom projekta, uz osiguranje novih kapaciteta za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, doći će i do smanjenja odlaganja biootpada na odlagališta. 


Veći kapacitet 

Projekt Opremanje i modernizacija kompostane Prelog je vrijedan 4,4 milijuna kuna. Također, polovica iznosa ukupno prihvatljivih troškova projekta financira se iz EU sredstava, a drugu polovicu financira komunalno poduzeće Pre-kom. Projektom modernizacije i opremanja će se u narednih 18 mjeseci povećati kapacitet postojeće kompostane sa sadašnjeg 5 460 t/god. na 7 200 t/god. Pritom će se biootpad zaprimati s područja 12 jedinica lokalne samouprave te dva dodatna grada (Ludbreg i Novi Marof).