Za Referentni centar za more Agencije za zaštitu okoliša određen je Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Tako je, naime, objavljeno u Odluci o određivanju Referentnog centra za more Agencije za zaštitu okoliša (NN 34/2012) koja je objavljena 21.3.2012. godine, a koju je na temelju članka 123, stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/2007) donijela Vlada.

Kako se ističe u Odluci, IZOR ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova Referentnog centra, čije zadaće uključuju:
- prikupljanje, objedinjavanje, analizu i validiranje podataka o praćenju stanja morskog okoliša, ribarstva i marikulture
- održavanje i aktualiziranje podataka o stanju morskog okoliša, ribarstva i marikulture (u suradnji s AZO-om)
- pružanje tehničke pomoći vezane uz provedbu propisa kojima je prenesena pravna stečevina Europske unije iz područja zaštite morskog okoliša, ribarstva i marikulture te sudjeluje u radu stručnih tijela i radnih skupina Europske agencije za okoliš (EEA)
- pružanje znanstvene, stručne i tehničke pomoći kod pripreme, izrade te validacije izvješća i pripremljenih ocjena o stanju morskog okoliša
- pružanje podrške u razvoju i uspostavi Informacijskog sustava more
- sudjelovanje u radu stručnih tijela i radnih skupina u okviru Europskog tematskog centra za more i vode za potrebe Europske informacijske promatračke mreže i Europskog informacijskog sustava za vode.