Kako je priopćeno iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode, u tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Nacrta prijedloga Zakona o otpadu. Ovim Zakonom se utvrđuju mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe po okoliš rizičnih postupaka i uz korištenje vrijednih svojstava otpada, kao i poboljšavanje učinkovitosti upravljanja resursima. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Zakona davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 2. svibnja 2012. godine. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca na adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb ili na e-mail adrese: bojan.lalic@mzoip.hr i gordana.vesligaj@mzoip.hr.