Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se 2. veljače i upravo je prošlo 50 godina otkako je 1971. u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, osobito kao staništa ptica močvarica (tzv. Ramsarska konvencija). Ona obvezuje svaku potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom području i okvir je za međunarodnu suradnju na zaštiti i održivom korištenju vlažnih staništa. Hrvatska je njezina potpisnica od 1991. godine, a na Ramsarskom popisu su parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve.

Značajan doprinos u primjeni Ramsarske konvencije u Hrvatskoj je prošlogodišnje proglašavanje posebnih rezervata na Neretvi, Modro oko i jezero Desne, Ušće Neretve i Kuti. Riječ je o tri razmjerno mala područja unutar delte s još očuvanim, jedinstvenim i reprezentativnim močvarnim staništima te karakterističnim vrstama od osobitog značaja za Hrvatsku.

 

Vlažna staništa i voda

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa je 'Vlažna staništa i voda'. Cijeli se svijet suočava s rastućom krizom nedostatka slatke vode što predstavlja prijetnju cijelom čovječanstvu i Zemlji. Ovogodišnjom temom posebna se pozornost daje močvarama kao izvoru slatke vode te se potiču akcije na obnavljanju i zaustavljanju njihovog gubitka.

Vlažna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja, a to su ujedno i najugroženiji ekosustavi na svijetu. Tako je posljednjih 50 godina izgubljeno 50% svih vlažnih staništa u svijetu!

Osim što takva staništa pružaju mogućnost za život velikom broju biljnih i životinjskih vrsta, važna su i za prilagodbu na klimatske promjene, primjerice za obranu od poplava. Tako su ona odlično rješenje u slučaju visokih vodostaja nizinskih rijeka, a upravo tako je izveden sustav obrane od poplava u Posavini, gdje je Lonjsko polje glavni recipijent visokih voda Save. Slično je i s Kopačkim ritom, koji prima visoke vode Drave i Dunava.

Vrijednost vlažnih staništa vezana je i uz obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata i pročišćavanje vode.


Brojne aktivnosti širom Hrvatske 

Povodom Svjetskog dana vlažnih staništa, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima organiziraju brojne aktivnosti, iako u smanjenom opsegu zbog mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa. Dobri su primjeri uprave parkoga prirode Lonjsko polje i Vransko jezero. Isto tako, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije provodi edukaciju o važnosti vlažnih staništa na ekranu u Metkoviću, gdje se izmjenjuju slike s kratkim edukativnim tekstovima o vlažnim staništima, izvijestilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.