U nedjelju 1. lipnja na području Vukovara izvršena je zapljena strogo zaštićene vrste, kornjača čančara u vrijednosti od 992.000 kuna. Suradnjom djelatnika PU Vukovar, veterinarske službe i inspekcije zaštite prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, od hrvatskog državljanina oduzeto 20 uginulih i 228 živih jedinki kopnenih kornjača čančara (Testudo hermani). Kornjače čančare su strogo zaštićena vrsta sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Veterinarska služba će žive kornjače privremeno zadržati u karanteni, a uginule jedinke neškodljivo zbrinuti sukladno veterinarskim propisima. U dogovoru s nadležnim državnim odvjetništvom, protiv počinitelja će biti podignuta kaznena prijava. Kopnena kornjača čančara strogo je zaštićena vrsta koja je ugrožena zbog gubitka pogodnog staništa te zbog sakupljanja, odnosno uzimanja iz prirode. Veliki broj sakupljenih kornjača bude ozlijeđen tijekom hvatanja i transporta, nakon čega se dio jedinki često drži kao kućni ljubimac, a od neki primjeraka izrađuju se okviri naočala, kopče i slično. Inspekcija zaštite prirode u 2013. godini zaplijenila je 514 primjeraka zaštićenih životinjskih vrsta te 16 predmeta izrađenih od derivata zaštićenih vrsta. Najveći broj zapljena odnosio se na žive primjerke strogo zaštićenih vrsta zavičajnih vrsta ptica iz porodice zeba te na kornjače čančare, kažu u MZOIP-u.