U sklopu Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sklopljenog između Velike Gorice i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) početkom tjedna je obavljena prva primopredaja novih spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog stakla. Spremnike je proizvela i isporučila tvrtka Kova iz Mraclina, objavljeno je na stranicama Grada Velike Gorice

Nabava spremnika financira se sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.


Miješani komunalni otpad 

Isporuka prvih 10 od ukupno 140 zvonastih metalnih spremnika za staklo omogućit će VG Čistoći da pojača broj spremnika za odvojeno sakupljanje staklene ambalaže koji se nalaze, a i ubuduće će se nalaziti na javnim površinama Velike Gorice. Stambene zgrade će pak zbog veće gustoće stanovnika imati svoje zasebne spremnike za odvojeno sakupljanje stakla. U novome sustavu odvojenog sakupljanja otpada ‘na kućnom pragu’ korisnici će imati odvojene spremnike za plastičnu/metalnu ambalažu, papir/karton, biootpad i miješani komunalni otpad, a oni koji imaju uvjeta i to žele moći će od VG Čistoće dobiti i besplatni vrtni komposter.