Jučer u Gradskoj skupštini za prihvaćanje prijedloga Plana za gospodarenje otpadom od ukupno 47 zastupnika, 25 ih je glasalo protiv, 15 za i sedam ih je bilo suzdržano. Tako je Plan nakon 13 sati zasjedanja i šest sati rasprave odbijen i moći će ponovno na usvajanje tek za tri mjeseca. Prema tome, Zagreb će još više kasniti u ispunjavanje europskih normi za zbrinjavanje otpada, gdje je jedan od ciljeva 50 % recikliranje i ponovna upotreba otpada do 2020. godine. No, za bilo kakvu izmjenu bit će potrebno provesti Stratešku studiju utjecaja Plana na okoliš i javnu raspravu, koji su prošli put trajali skoro osam mjeseci. Uz to, Zagreb se neće stići prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranja nabave spremnika koji traje do 25. svibnja, gdje bi EU financirala 85 % ukupnih troškova (20 milijuna kuna). Prema tome, kako se nije iskoristila ni zadnja prilika da gradonačelnik povuče Plan s dnevnog reda, najvjerojatnije je da će Zagrepčana čeka povećanje računa za smeće. To će imati i veće posljedice za cijelu zemlju, jer ako sve jedinice lokalne samouprave ne donesu Plan gospodarenja otpadom koji bi omogućio Hrvatskoj da ostvari europske norme u gospodarenju otpada do 2020. godine, plaćat će se dnevni penali i to do 26.000 EUR, dok se ne ostvari zadani cilj. Najčešće primjedbe zastupnika na jučerašnjoj sjednici su bile: neinformiranost i loša komunikacija s građanima te izostanak alternativnih rješenja kojima Plan nije dao prostora. Koliko se u predloženi Plan ima nepovjerenja pokazalo je 150 građana iz Brezovice, Resnika i Podsuseda koji su još jedan od niza prosvjeda u proteklih mjeseci imali i jučer ujutro pred Gradskom skupštinom. Naime, oni su glasno istaknuli da ne žele odlaganje građevinskog otpada u njihovim dvorištima i kompostane usred naselja te da se plan zbrinjavanje otpada u gradu ne može temeljiti na velikom centru u kojem je predviđena gradnja spalionice. Kako gradonačelnik nije poslušao glasove 7753 ljudi koji su potpisali peticiju protiv ovog Plana i ucijenio zastupnike da je na njima odgovornost ako se ovaj Plan ne donese jer će se onda cijeli projekt morao financirati iz proračuna i džepova građana, neuspjeh je bio neizbježan.