Kako će se trgovati emisijama?

Autor: B.L. Objavljeno: 28.06.2012. 🕜 15:55 Lokacija: Zagreb

Objavljena je Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Uredbom o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/2012) uređuje se:
• način trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
• djelatnosti i staklenički plinovi za koje se utvrđuje obveza ishođenja dozvole za emisije
• zrakoplovne djelatnosti za koje se utvrđuje obveza praćenja emisija
• način i mjerila za isključivanje malih postrojenja koja podliježu ekvivalentnim mjerama i postrojenja koja su prestala s radom
• mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija
• način (postotak) i opseg korištenja jedinica mehanizma čistog razvoja i mehanizma zajedničkih projekata
• obveze operatera postrojenja i zrakoplova
• način praćenja i izvješćivanja o emisijama i tonskim kilometrima
• mjerila za praćenje i verifikaciju podataka iz izvješća o emisijama
• način verifikacije i osiguranja kvalitete podataka
• način raspolaganja emisijskim jedinicama
• način raspolaganja rezervom emisijskih jedinica
• pristup informacijama
• način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije 
• način sudjelovanja javnosti.
Uredba sadrži odredbe koje su u skladu s odredbama više propisa Europske unije, a njome se predviđaju smanjenja emisija stakleničkih plinova, što će kako se ističe, doprinijeti postizanju razina smanjenja koje se sa znanstvenog stajališta smatraju neophodnima za sprječavanje klimatskih promjena.
Uredbu je na temelju članka 98, stavka 2 te čl. 112, st. 1, točke 3. i čl. 114. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/2011) donijela Vlada na sjednici koja je održana 20.6.2012. godine, a na snagu stupa objavom u 'Narodnim novinama', odim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 1.1.2013, odnosno danom pristupanja Hrvatske EU-u. Njezinim stupanjem na snagu prestaje važiti Uredba o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama (NN 142/2008 i 113/2010).

TAGOVI