Kako se uključiti u stvaranje politika energetske učinkovitosti

Autor: N.D. Objavljeno: 23.10.2015. 🕜 08:26 Lokacija: Zagreb

Objavljen Vodič za uključivanje u proces stvaranja javnih politika energetske učinkovitosti

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija je razvijeno civilno društvo. Aktivna uloga građana s jedne strane, te otvorenost i transparentnost javnih institucija s druge strane, dovode do otvorenog dijaloga, suradnje i partnerstva. Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima vezanim uz određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Kako se učinkovito uključiti? Vodič za uključivanje u proces stvaranja javnih politika energetske učinkovitosti donosi sažet pregled ideja, preporuka i iskustava organizacija civilnog društva iz Jugoistočne Europe koje se bave javnim politikama energetske učinkovitosti. Vodič također daje pregled metoda uz pomoć kojih su određeni rezultati ostvareni. Zamišljen je kao niz savjeta kako potaknuti i organizirati javni dijalog, popraćenih konkretnim primjerima, a radi jasnoće i preglednosti podijeljen je u poglavlja namijenjena državnoj upravi, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva. Iako je u publikaciji stavljen naglasak na proces stvaranja javnih politika energetske učinkovitosti, vodič može biti koristan svima zainteresiranima za procese stvaranja javnih politika te za mogućnosti sudjelovanja javnosti. Vodič je dostupan i na engleskom OVDJE a postoji i verzija za tablete na engleskom i hrvatskom. Objava ovog vodiča dio je projekta nekolicine nevladinih udruga CENEP, među kojima je i hrvatski DOOR

TAGOVI