Tek je 15 zgrada u javnom sektoru prošlo neku vrstu energetske obnove

Autor: N.D. Objavljeno: 09.03.2015. 🕜 13:04 Lokacija: Zagreb

Ne zna se koliko je novca do sada uloženo u energetsku obnovu

Vlada je krajem 2013. usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora kojim je predviđeno da se u 2014. i 2015. obnovi oko 200 zgrada javne namjene, što je trebalo potaknuti investicije od 400 milijuna kuna. Međutim, Jutarnji piše da je do sada u potpunosti obnovljena samo jedna ustanova, zgrada Općinskog suda u Metkoviću, na kojoj je zamijenjena stolarija, rekonstruirana kotlovnica, izoliran krov i stavljena fasada. Manjim dijelom je obnovljeno 15 javnih zgrada, u kojima su rađeni pojedinačni zahvati poput izolacije krova, izmjene toplinske ovojnice, zamjena prozora, zamjena rasvjete, rekonstruirana je kotlovnica i slično. Razlog je manjak novca i prelazak na drugačiji model energetske obnove (ESCO), te činjenica da je država procijenila da je bolje provesti veći broj manjih zahvata nego ići zgradu po zgradu cjelovito obnavljati. Koliko su koštali provedeni radovi Jutarnji nije mogao doznati u Centru za praćenje investicija koji prikuplja sve podatke. Ti podaci u aplikaciju će se unositi retrogradno. Za devet zgrada trenutno se izrađuju projekti, a četiri objekta su u procesu verifikacije prije obnove. Kad je riječ o obnovi privatnih objekata FZOEU još treba izmijeniti program subvencija kako bi se građani direktno mogli javiti za sredstva, a ne preko općina i gradova, što se pokazalo otežavajućim. 

TAGOVI