Vlada suglasna s kreditom za energetsku obnovu Zagreba

Autor: N.D. Objavljeno: 09.01.2015. 🕜 12:15 Lokacija: Zagreb

Grad uzima kredit od HBOR-a s kamatom od samo tri posto

Vlada je jučer dala suglasnost Gradu Zagrebu za kredit od 18 milijuna kuna na razdoblje od šest godina za energetsku obnovu grada Zagreba. Kamatna stopa na kredit HBOR-a iznosi 3%, a koristit će se za realizaciju projekta ZagEE. Kroz projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City podržava se ostvarenje energetskih ušteda primjenom ekonomski opravdanih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera na objektima u vlasništvu Grada Zagreba, različitih namjena: 3 zgrade gradske uprave, 15 zgrada osnovnih škola, 7 zgrada srednjih škola, 36 zgrada dječjih vrtića, 6 zgrada domova za starije i nemoćne, 3 zgrade domova zdravlja, 17 zgrada mjesne samouprave te modernizaciju 3000 rasvjetnih tijela javne rasvjete LED rasvjetnim tijelima s kontrolnim upravljačkim sustavom. Predviđa se da će projekt energetske obnove biti dovršen do travnja 2016. Vrijednost ukupnog projekta je 1,81 milijun eura, a investicijska vrijednost radova iznosi 29,3 milijuna eura uz povrat investicije za 13 godina. Očekivani rezultati su ostvarene prosječne uštede energije na zgradama od 49% te 72% u javnoj rasvjeti, odnosno ostvarene godišnje uštede energije 33.526 MWh na objektima uključenih u projekt ZagEE, korištenje energije u zgradama iz obnovljivih izvora energije 490 MWh godišnje i smanjene emisije stakleničkih plinova za 8.390 tCO2e po godini ostvarene s mjerama energetske obnove primijenjenih na objektima u okviru projekta. 

TAGOVI