Bez investicija do 2020. ugrožena sigurnost opskrbe strujom

Autor: N.D. Objavljeno: 26.09.2014. 🕜 15:10 Lokacija: Zagreb

Vjetroelektrane lani proizvele ukupno 4% ukupno proizvedene energije

Ovo je već treća godina u nizu kako Hrvatska bilježi pad ukupne (bruto) potrošnje električne energije koja je u 2013. godini iznosila 17,3 TWh, dok je u 2010. godini iznosila 17,9 TWh, stoji u godišnjem Izvješću Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu. "Trenutačna razina sigurnosti opskrbe električnom energijom je zadovoljavajuća, ali se bez investiranja u nova proizvodna postrojenja može bitno pogoršati do 2020. godine, jer će dotrajale termoelektrane tijekom tog razdoblja izlaziti iz pogona, dok će predviđeni gospodarski razvoj uzrokovati značajniji porast potrošnje električne energije. Naime, u tom razdoblju je nužno povući iz pogona oko 1.100 MW snage u dotrajalim termoelektranama. Isključiva izgradnja postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, osobito vjetroelektrane, može pogoršati sigurnost opskrbe električnom energijom ako ne bude popraćena izgradnjom izvora energije čijom se proizvodnjom može upravljati", stoji u Izvješću Hrvatskom saboru.
U 2013. godini u RH bilo je raspoloživo ukupno 4.386 MW proizvodnih kapaciteta. Najveći udio proizvodnih kapaciteta u iznosu od oko 85% u vlasništvu je HEP-a d.d., a kojim operativno upravlja HEP-Proizvodnja d.o.o. Taj udio je u 2013. godini manji za 4 % od onog iz 2012. godine što je posljedica ulaska većeg broja elektrana koje koriste obnovljive izvore energije u elektroenergetski sustav. Udio u proizvodnji električne energije iz vjetroelektrana dosegao je 4%. U sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije proizvedeno je ukupno 599,6 GWh. Najveći dio ukupne potrošnje električne energije u 2013. godini pokriven je iz domaće proizvodnje proizvodnjom elektrana smještenih na teritoriju RH koja je iznosila 12,8 TWh (74 %). Proizvodnja nuklearne elektrane (NE) Krško za potrebe HEP-a iznosila je 2,5 TWh (15%). Uvoz električne energije u 2013. doseže 26% ukupne potrošnje hrvatskog elektroenergetskog sustava. 
Udio uvoza u ukupnoj potrošnji električne energije je znatno je manji nego 2012. godine kada je, zbog nepovoljnih hidroloških uvjeta, iznosio 29% što pokazuje veliku osjetljivost proizvodnje električne energije iz elektrana smještenih na teritoriju RH o hidrološkim uvjetima. U 2013. HOPS je nabavom električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za zadnji kvartal 2013. godine započeo proces nabave električne energije za pokriće gubitaka po tržišnim načelima. Energija za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži te pružanje pomoćnih usluga elektroenergetskog sustava i energija za uravnoteženje realizirane su temeljem sklopljenih ugovora unutar HEP grupe, odnosno još uvijek nisu nabavljeni sukladno razvidnim, nepristranim i tržišnim načelima, stoji u HERA-inom izvješću. U ovom trenutku, zbog nepostojanja odgovarajućeg tržišta pomoćnih usluga i energije uravnoteženja, te usluge nisu niti mogle biti nabavljene po tržišnim načelima, zaključuje se i dodaje da je novim Zakonom o tržištu električne energije predviđeno je donošenje metodologija kojima bi se regulirala cijena takvih usluga do otvaranja tržišta. 

Gubici električne energije u prijenosnoj mreži bili su prihvatljivih 2,2% dok se u distribucijskoj mreži mogu smanjiti gubici električne energije, koji u 2013. godini iznose 9,1%. Ukupni iznos trgovane električne energije svih tržišnih sudionika (uključujući i opskrbljivače krajnjih kupaca) u 2013. iznosio je 43 TWh. Pri tome je ukupni iznos električne energije trgovan između tvrtki koje pripadaju HEP grupi iznosio 34,1 TWh, odnosno 80% ukupnog obujma trgovanja električnom energijom u RH u 2013. godini. Jedna od nužnih tehničko-organizacijskih pretpostavki za razvoj veleprodajnog tržišta električne energije je učinkovit mehanizam utvrđivanja i dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta i upravljanje zagušenjima u prijenosnoj mreži. Najveći dio kupaca na tržištu električne energije opskrbljivala je HEP Opskrba d.o.o. Ostali opskrbljivači imali su udio od 7,8% u ukupnoj prodaji, odnosno 15,6% u prodaji električne energije kupcima koji nemaju mogućnost opskrbe u okviru javne usluge, što je u odnosu na kraj 2012. povećanje za više od pet puta. Opskrbljivači izvan HEP grupe su u 2013. godini opskrbljivali oko 47.000 kućanstava, za razliku od kraja 2012. kad su opskrbljivali manje od 700 kućanstava. U tom pogledu, može se konstatirati da je s 2013. godinom počelo stvarno otvaranje maloprodajnog tržišta električne energije, a HERA konstatira da se trend njegovog dinamiziranja nastavlja i u 2014. godini. Hrvatsko tržište električne energije zasniva se na bilateralnoj trgovini. Usporedbom s energijom koja je prodana krajnjim kupcima iz ugovornih rasporeda (oko 16 TWh) i ostvarene potrošnje krajnjih kupaca (oko 15,1 TWh) očito je da su opskrbljivači tijekom 2013. godine u značajnoj mjeri prijavljivali ugovorne rasporede koji su bili nerealno visoki. Ističe se da je mehanizam obračuna energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje jedno je od područja koje treba unaprijediti. U slučaju izgradnje novih vjetroelektrana ukupne snage 1.200 MW HEP-OPS predviđa izgradnju TS 400/110 kV Lika koja će osim za prihvat svih VE u okolini biti i točka povezivanja buduće nove interkonekcije s BiH na 400 kV prema Banja Luci. Predviđa se i revitalizacija postojećeg 220 kV dalekovoda Melina-Konjsko i podizanje na 400 kV, pri čemu bi se i postojeće 220 kV rasklopište Brinje pretvorilo u TS 400/220/110 kV, na koji bi se priključile buduće HE Senj 2 i TE Dalmacija. 

TAGOVI