FER ima novo vodstvo

Autor: B.L. Objavljeno: 30.01.2018. 🕜 16:01 Lokacija: Zagreb

Novi dekan i tri prodekana

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu objavio da su izabrani novi dekan i prodekani Fakulteta. Kako se ističe, na 674. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća FER-a, koja je održana 24.1.2018. godine izabrana je nova Uprava za mandatno razdoblje akademskih godina 2018./2019. i 2019./2020. Pri tome je za novog dekana FER-a izabran prof. dr. sc. Gordan Gledec, dipl. ing., dok su za prodekane izabrani doc. dr. sc. Mihaela Vranić (za nastavu), prof. dr. sc. Nikola Mišković (za znanost) i prof. dr. sc. Mario Vražić (za poslovanje).

TAGOVI