HEP pokušava produžiti radni vijek TE Plomin 1

Autor: N.D. Objavljeno: 28.11.2017. 🕜 14:22 Lokacija: Labin

TE Plomin 1 zbog okolišnih razloga mora prestati s radom krajem ove godine

Hrvatska elektroprivreda uputila je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike zahtjev za izmjenu i dopunu rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje TE Plomin 1 snage 115 MW, nastojeći tako produžiti životni vijek stare elektrane. To postrojenje je izgrađeno davne 1969. i s radom bi trebalo prestati početkom iduće godine, jer elektrana nije usklađena s europskom Direktivom o industrijskim emisijama (IED). U HEP-u su dugo svjesni da bi trebalo nekako valorizirati tu lokaciju a nova elektrana TE Plomin 3, snage 500 MW trebala je zamijeniti blok 1. U međuvremenu se u tišini odustalo od njezine gradnje i postignut je dogovor s investitorom Marubenijem. HEP Proizvodnja je sada angažirala konzultanta za studiju izvedivosti revitalizacije bloka 1 kako bi analizirali troškove i koristi ulaganja u elektranu i optimirao zahvat rekonstrukcije. Izmjene koje se sada predlažu u TE Plomin 1 odnose se na usklađivanje s važećim propisima nakon 31. prosinca 2017. ugradnjom DeNOx postrojenja i postrojenja za odsumporavanje te rekonstrukcija i modernizacija postrojenja kako bi mu se produžio vijek za 15 do 20 godina, dakle do 2032. ili 2037. godine. Ministarstvo će informirati javnost o zahtjevu HEP-a i provesti javnu raspravu u trajanju od mjesec dana, stoji u rješenju ministarstva od 26. listopada. 
Zelena akcija očitovala se o ovom zahtjevu "s nevjericom" jer drži da su sigurnosni uvjeti u toj elektrani loši te da je zbog toga došlo do velikog požara kada je rad te elektrane potpuno zaustavljen. Požar i eksplozija u TE Plomin 1 dogodio se krajem svibnja a u HEP-u se rekli da je došlo do požara prilikom starta motora ventilatora dimnih plinova, a to je dovelo do oštećenja energetskog kabela te srednjenaponskog i niskonaponskog rasklopnog postrojenja. Neslužbeno doznajemo da ta elektrana još nije počela s radom. TE Plomin 1 od puštanja u rad proizveo je oko 23 TWh električne energije, ima učinkovitost 35%, a pruža usluge tercijarne regulacije HOPS-u. Kad je riječ o ekologiji utvrđeno je da elektrana nakon 1. siječnja 2018. neće zadovoljavati granične vrijednosti emisija prema Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, koja je usklađena s IED direktivom. Da bi zadovoljila još uvijek važeće propise elektrana koristi ugljen s najviše 0,7% sumpora, dok TE Plomin 2 koristi ugljen s do 1,4% sumpora. Osim ulaganja u odsumporavanje i DeNOx postrojenje moguće je da će biti potrebno izgraditi ili nadograditi ostale sustave, kao što su elektrofilter i obrada otpadnih voda. Za sve zahvate HEP će trebati provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te ishoditi okolišnu i ostale dozvole. Tu se može očekivati protivljenje zelenih. Iako je projekt TE Plomin C "pao", Zelena akcija i dalje je u sudskom sporu s resornim ministarstvom kojim nastoji osporiti lokacijska dozvola za TE Plomin C, a ročište je održano danas. Predstavnici ministarstva nisu došli na ročište, a HEP je poslao odvjetnike. 

TAGOVI