HROTE objavio javnu raspravu o Pravilima organiziranja tržišta električne energije

Autor: N.D. Objavljeno: 10.09.2015. 🕜 10:02 Lokacija: Zagreb

Javna rasprava traje do 21. rujna

HROTE je započeo javnu raspravu u postupku donošenja Pravila organiziranja tržišta električne energije. HROTE donosi Prijedlog Pravila organiziranja tržišta električne energije na temelju članka 8. Stavka 3. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije od 02. rujna 2015. Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije i mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Energetski subjekti te zainteresirana i stručna javnost svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja može poslati do 21. rujna 2015. godine.

TAGOVI