Hrvatska od 2008. povećala subvencije za fosilna goriva

Autor: N.D. Objavljeno: 25.01.2019. 🕜 10:56 Lokacija: London (Velika Britanija)

Samo Njemačka, Španjolska i Italija daju više novca za subvencioniranje OIE

Europska komisija je u nedavno objavljenom izvještaju otkrila da je Velika Britanija među vodećim zemljama u EU prema subvencijama koje daje za upotrebu ugljena: godišnje se za subvencije za fosilne izvore daje 12 milijardi eura, u usporedbi s 8,3 milijarde koliko se daje na subvencioniranje obnovljivih izvora. U izvještaju se vidi da i Hrvatska od 2008. ima rastući trend subvencija za fosilna goriva. Najčešći oblik subvencija je smanjeno porezno opterećenje na motorna goriva. EK je upozorila da su ukupne subvencije za ugljen, naftu i plin na razini EU ostale na istoj razini kao 2008. a to se događa iako je EU i skupina zemalja G20 dala obećanje da će prekinuti subvencioniranje fosilnih izvora kako bi se potaknula tranzicija prema čistoj energetici. Najveće subvencije daje Njemačka koja subvencionira obnovljivce s 27 milijarde eura a fosilna goriva s 9,5 milijardi eura. Španjolska i Italija također daju veće subvencije za OIE nego za fosilne izvore, dok Britanija, Nizozemska, Švedska i Irska daju više za fosilne izvore, a podaci su bazirani na Eurostatovim podacima iz 2016., koji pokazuju da su OIE na razini EU dobili 45% potpora a fosilni izvori 33%. Ukupne potpore za fosilne izvore bile su na razini 55 milijardi eura. Velika Britanija ima 5% PDV-a na domaću proizvodnju električne energije i plina, u odnosu na 20% opću stopu PDV-a, a porezne olakšice postoje i za vađenje ugljikovodika u Sjevernom moru. Subvencije na koje EK upozorava uključuju porezne olakšice koje mnoge države neće navesti kao subvencije, a zapravo je riječ o tome. Definicija WTO-a navodi da su subvencije "svi izmakli ili ne prikupljeni prihodi", poput poreznih olakšica. U izvještaju se navodi da su subvencije za fosilne izvore još veće izvan EU. 

TAGOVI