Izvješće o sigurnosti Petrokemije na javnoj raspravi

Autor: A.H. Objavljeno: 09.11.2011. 🕜 11:59 Lokacija: Zagreb

Izvješće o sigurnosti Petrokemije nalazi se na javnoj raspravi do 8. prosinca

Izvješće o sigurnosti Petrokemije nalazi se na javnoj raspravi u trajanju od 30 dana, odnosno do 8. prosinca 2011. godine. Naime, Petrokemija Kutina podnijela je linkMinistarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zahtjev za davanjem suglasnosti na Izvješće o sigurnosti za postrojenje za proizvodnju gnojiva i dušičnih spojeva na lokaciji Aleja Vukovar 4, k.o. Kutina i k.o. Husain u Kutini, priopćeno je iz MZOPUG-a. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 110/07) i Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Narodne novine 114/08), operater tvrtke u čijem su postrojenju prisutne opasne tvari obvezan je poduzeti preventivne mjere nužne za smanjenje rizika nastanka i sprječavanje nastanka velikih nesreća te mjere za ograničavanje utjecaja velikih nesreća na ljude, materijalna dobra i okoliš. Jedna od njih je i sačinjavanje Izvješća o sigurnosti kojim se u skladu s dostupnim najboljim raspoloživim tehnikama i najnovijim dostignućima sigurnosne tehnike utvrđuju smjernice za sprječavanje velikih nesreća i utvrđuje sustav sigurnosti. Izvješćem o sigurnosti za proizvodnju gnojiva i dušičnih spojeva izrađenim prema Prilogu III Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, utvrđeno je da tvrtka Petrokemija d.d. Kutina sama izradila izvješće o sigurnosti u skladu s člankom 15. navedene Uredbe i Zakona o zaštiti okoliša. Ministarstvo stoga poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, koji se tijekom njezina trajanja dostavljaju u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije broj 20, Zagreb, s pozivom na klasu informacije: 351-01/09-02/342.