NEK: Izvješće za travanj

Autor: A.H. Objavljeno: 15.05.2013. 🕜 14:53 Lokacija: Krško (Slovenija)

NE Krško je u travnju proizvela 501492,5 MWh neto električne energije

Nuklearna elektrana Krško je u travnju 2013. proizvela 526148,8 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 501492,5 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,3 % iznad planirane (495000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i faktor iskorištenja. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U travnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,7 ºC, a najviše za 0,9 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u travnju iznosio 0,66 %, a ukupni godišnji udio do kraja travnja 5,16 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00034 %, a godišnje 0,0056%. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u travnju iznosio je 0,21 % i 0,88 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. 

TAGOVI