Novi energetski objekti u Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije

Autor: N.D. Objavljeno: 03.12.2012. 🕜 12:52 Lokacija: Split

U planu gradnje TE Peruća 400 MW na plin, te velik broj fotonaponskih elekrana i vjetroelektrana

Slobodna Dalmacija prva donosi detalje iz novog prostornog plana za Splitsko-dalmatinsku županiju koje definiraju lokacije za budueće energetske objekte. Na lokaciji Peruća ucrtana je termoelektrana na plin sneg 400 MW, koja bi se plinom trebala snabdijevati iz novog magistralnog plinovoda, a ucrtana je i nova HE Korita nedaleko od Trilja. 
Planom je predviđeno 26 zona za gradnju sunčanih elektrana, a to su Bitelić, Blizna i Bogomolje na otoku Hvaru, Dicmo, Dugobabe, Gala, Gornji Humac na otkou Braču, Hvar, Kaštelica, Konačnik, Kosore, Lećevica, Ljubitovica, Metiljovac, Peruča-Derven, Peruća-Ljut, Primorski Dolac, Proložac, Runjik, Šestanovac, Sinj-Bajagić, Tijarica, Vedrine, Vis, Zadvarje i Zasiok. Na području županije određeno je 29 zona za izgradnju vjetroelektrana. To su Boraja, Bradarić kosa, Brdo umovi, Čemernica, Dugobabe, Glun,a Kamenjak, katuni, Kočinje brodo, Kostanje, Lećevica, Lukovac, Marasovo brdo, Moseć, Movran, Njivice (Jelinak), ogorje, Opor, osoje, Plane, Pometeno brdo-Projini doci, Proložac, Ričipolje, Runjevac, Sitno Gornje, Visoka-Zelovo, Vilinjak, Voštane i Zelovo. 

TAGOVI