Novi Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom

Autor: N.D. Objavljeno: 09.08.2015. 🕜 15:18 Lokacija: Zagreb

Veća zaštita kupaca od nelojalne konkurencije i zavaravajućeg oglašavanja

Početkom listopada na snagu stupaju novi Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, dokument koji je objavljen u Narodnim novinama. Ti se uvjeti mijenjaju prvi puta unazad gotovo 10 godina, a u njegovom nastanku sudjelovali su svi zainteresirani subjekti na sada posve otvorenom tržištu. Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom uređuju se međusobni ugovorni odnosi između energetskih subjekata i korisnika mreže, uvjeti za sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, obveze i odgovornosti energetskih subjekata i korisnika mreže, postupak promjene opskrbljivača prilikom promjene vlasništva građevine, međusobni odnosi HOPS-a i ODS-a, pravila i uvjeti kojima se uređuje odnos između opskrbljivača i operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava, kategorije potrošnje i tarifni modeli za korištenje mreže, prikupljanje i obrađivanje mjernih podataka s obračunskih mjernih mjesta korisnika mreže.Također, reguliraju se uvjeti mjerenja, obračuna potrošnje električne energije i naplate isporučene električne energije i snage, standardni načini obračuna, postupanje s mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta te točaka razdvajanja između susjednih sustava, pravila u slučaju postojanja više obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca, održavanje brojila, postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje električne energije, uvjeti za primjenu postupka ograničenja ili privremene obustave isporuke električne energije i mjere zaštite krajnjih kupaca.

TAGOVI