Osnovan HUEC

Autor: A.H. Objavljeno: 22.02.2010. 🕜 13:28 Lokacija: Zagreb

Osnovana je Hrvatska udruga energetskih certifikatora (HUEC)

U Zagrebu je osnovana Hrvatska udruga energetskih certifikatora (HUEC) s ciljem razvoja i unaprjeđenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, putem razvoja, edukacije i promocije provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja u zgradarstvu i šire. Predsjednica Udruge je gđa. Željka HRS BORKOVIĆ, dipl. ing. arh. Povećanje učinkovitog korištenja energije i korištenje obnovljivih izvora energije danas je važan dio svih strategija na globalnoj i nacionalnoj razini. Zbog velike potrošnje energije u zgradama, koja konstantno raste, a istovremeno i najvećeg potencijala energetskih i ekoloških ušteda, energetska učinkovitost postaje prioritet suvremene arhitekture i energetike. Ovo je područje prepoznato kao područje koje ima najveći potencijal za smanjenje ukupne potrošnje energije na nacionalnom nivou, čime se direktno utječe na ugodniji i kvalitetniji boravak u zgradi, duži životni vijek zgrade te doprinosi zaštiti okoliša. Energetska certifikacija zgrada, kvalitetno provedena i implementirana, može odigrati ključnu ulogu u povećanju standarda gradnje i kvalitetnom osmišljavanju energetskog koncepta novih zgrada, pokretanju sustavne energetske obnove i moderniziranju postojećih zgrada, stoji u priopćenju. Kako se nadalje navodi, time se značajno doprinosi integralnom projektiranju uzimajući u obzir cijeli životni vijek zgrade, kao i ukupnom smanjenju potrošnje energije i zaštiti okoliša. "Integralni pristup razmatranju energetskog koncepta zgrada smatramo današnjim najvećim izazovom, izazovom koji treba znanje i multidisciplinarnu suradnju koju želimo poticati kroz rad i djelovanje ove Udruge", navodi se u priopćenju. Osnovne djelatnosti Udruge su: poticanje aktivnosti i unaprjeđenje kvalitete rada u području energetskih pregleda i energetske certifikacije, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, informiranje javnosti o primjeni, pravilima, propisima i normama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje te promociju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, organizacija predavanja, seminara, javnih tribina i okruglih stolova za svoje članove, zainteresirane građane, tvrtke i institucije, edukacija i promicanje prava i obveza rada ovlaštenih energetskih certifikatora prema korisnicima u RH, razmjena praktičnih spoznaja i iskustava u provođenju energetskih pregleda i energetskom certificiranju, o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije te strukovno povezivanje, osposobljavanje i usavršavanje članova Udruge putem stručnih skupova, savjetovanja i studijskih putovanja, predlaganje stručnih i znanstveno-istraživačkih projekata iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, predlaganje lokalnim i državnim institucijama konkretnih razvojnih projekata te suradnja pri donošenju propisa u području energetskih pregleda, energetske certifikacije te šire u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, praćenje i razvijanje programa međunarodne suradnje, razvijanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, izdavanje knjiga i časopisa, brošura, letaka i drugog promidžbenog materijala. Kroz rad Udruge članovima se žele ponuditi brojne pogodnosti, a ovo su samo od nekih: konstantna informiranost o novostima iz područja energetskih pregleda i energetske certifikacije, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, informiranost o svim bitnim promjenama u zakonodavnom okruženju, stalno stručno usavršavanje, edukacija i promocija, značajni popusti prilikom sklapanja polica osiguranja od profesionalne odgovornosti iz djelatnosti energetskih pregleda i energetske certifikacije, pomoć u pronalaženju novih poslova energetskih pregleda i/ili energetske certifikacije, međusobna razmjena iskustava, uspostava sustava kvalitete i jedinstvenog cjenika usluga; Udruživanje i povezivanje u poslovnim aktivnostima, promoviranje rada članova te interdisciplinarna suradnja u području arhitekture, građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike, zaključuje se u priopćenju novoosnovanog HUEC-a.