Rastu cijene energije i u Češkoj

Autor: I.T. Objavljeno: 07.03.2017. 🕜 14:23 Lokacija: Prag (Češka)

Većina distributera povećala cijene

Indikativne cijene energije u Češkoj za drugo tromjesečje 2017. godine, koje je objavio Ured za regulaciju energetike (ERÚ), porasle su za nekoliko postotaka. Prema češkoj razdiobi cijena za kućanstva, cijene energije za kuhanje će porasti na  32,8 EUR/(MW h) MWh, za potrošnju toplu vodu na 27,2 EUR/(MW h) i za grijanje na 25,4 EUR/(MW h). Iako indikativne cijene energije nisu obavezne za distributere i opskrbljivače, većina ih se pridržava, javlja češki dnevnik 'Prague Monitor'.

TAGOVI