Slijede velike promjene u području opreme pod tlakom

Autor: B.L. Objavljeno: 25.05.2012. 🕜 10:52 Lokacija: Zagreb

Do kraja godine trebala bi konačno biti ustrojena Agencija za opremu pod tlakom i doneseni brojni novi propisi

Najkasnije do kraja godine trebala bi konačno do kraja biti ustrojena i s radom u punom opsegu započeti Agencija za opremu pod tlakom, a također bi, u skladu sa skorim pristupanjem Europskoj uniji i zahtjeva koji proizlaze iz novodonesenih europskih direktiva i propisa, trebalo donijeti i izmjene i dopune postojećih podzakonskih propisa iz područja opreme pod tlakom. To su bili najvažniji naglasci 9. hrvatskog seminara o tlačnoj opremi, a te svakako dobre vijesti su dale nadu da će se u području opreme pod tlakom nakon više godina konačno krenuti s mrtve točke. Možda baš zato što stručna javnost očekuje upravo takve vijesti, ali i zato što i dalje postoje mnogobrojni problemi koje treba riješiti u tom, široj javnosti manje poznatom, ali za gospodarstvo ključnom,  stručnom području, seminar koji je održan 24.5.2012. godine u hotelu 'Antunović' okupio je više od 200 sudionika, što danas, u vrijeme gospodarske krize i sve manje vremena i sredstava za posjećivanje stručnih skupova svakako predstavlja velik uspjeh.  
Već u uvodnom izlaganju koje je održao prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing. s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, istaknuti su problemi koji se već godinama pojavljuju, ali koji se ne rješavaju. Pri tome je na prvom mjestu upravo činjenica što OPT Agencija postoji već 3,5 godine, ali i dalje ne radi u opsegu u kojem je to predviđeno, što stvara brojne probleme u poslovanju svih koji se bave opremom pod tlakom, a ujedno predstavlja i potencijalnu opasnost za sigurnost ljudi, imovine i okoliša. Isto tako, naglašeno je da je cjelokupno područje opreme pod tlakom uređeno odgovarajućim zakonima i podzakonskim propisima, ali da ostaje problem njihove provedbe. Tako je istaknuto da se, kada je riječ o sklopovima koji sadržavaju opremu pod tlakom, stalno ne poštuje oblik i sadržaj dokumentacije i da redovito dolazi do propusta izvođača radova, a i da se u glavnom projektu nerijetko i dalje ne navodi da on sadržava takvu opremu, što u konačnici uzrokuje značajne troškove (no, na rješavanju tog problema trenutačno rade Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Hrvatska komora inženjera strojarstva). Konačno, upućena je poruka mjerodavnima da se konačno shvati da OPT-Agencija uskoro mora početi raditi onako kao što je to zamišljeno jer njezini stručnjaci (kojih je svega desetak, a trebalo bi ih biti barem 4 - 5 puta više) vode računa o više od 100 000 elemenata opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.
Ipak, da se nešto mijenja, i to na bolje, naglašeno je u izlaganju Domagoja VALIDŽIĆA, dipl. ing. iz Ministarstva gospodarstva i ujedno novoimenovanog člana Upravnog vijeća OPT-Agencije. Tako je istaknuto da nakon objave imenovanje nove predsjednice i novog člana UV-a u 'Narodnim novinama' slijedi 1. sjednica novog UV-a Agencije, a zatim i donošenje statuta i konačni dovršetak ustrojavanja Agencije, a sve bi to trebalo uslijediti u nekoliko sljedećih tjedana. No, najavljene su i brojne promjene, odnosno izmjene i dopune postojećih propisa iz područja opreme pod tlakom, što se također mora obaviti do kraja 2012. godine.
Uz to, u izlaganju Ante DIZDARA, dipl. ing., (i dalje) privremenog ravnatelja OPT-Agencije istaknuto je da ona, unatoč nedovršenom ustroju i kadrovskoj potkapacitiranosti, čini goleme napore kako bi se u području opreme pod tlakom ostvarila zahtijevana razina sigurnosti. Tako je, između ostalog, u protekle 3,5 godine Agencija obavila 34 463 pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, pri čemu se radi o prvim pregledima prije njezinog puštanja u pogon i o periodičkim pregledima opreme koja je u uporabi. Pri tome treba također naglasiti da je Agencija i u današnjem obliku uspjela omogućiti nesmetani rad brojnih energetskih i procesnih postrojenja, bez pojave ikakvih havarija na tako pregledanoj i ispitvanoj opremi pod tlakom čime je ujedno izbjegnuto ugrožavanje života i zdravlja ljudi, imovine i okoliša.  
Nakon tih uvodnih izlaganja koja su privukla najveću pozornost okupljenih, u nastavku Seminara održana su brojna zanimljiva predavanja o raznoj problematici iz područja opreme pod tlakom, npr. o akreditaciji u tom području, vakuumskim posudama, ocjeni sukadnosti opreme rađene prema različitim tehničkim specifikacijama, ispitivanju sigurnosnih ventila, osposobljavanju osoblja za provođenje nerazornih ispitivanja, opremi u postrojenjima s eksplozivnom atmosferom, novim europskim propisima i direktivama iz tog područja, a prikazano je i nekoliko primjera iz prakse. Konačno, tvrtka Numikon je prikazala i kako se brzo i jednostavno može doći do dokumentacije postojećih cjevovoda. Dakako, kao što je to već uobičajeno, na kraju Seminara uslijedila je kraća diskusija s davanjem odgovora na nekoliko 'vrućih' pitanja koja trenutačno muče struku. 

TAGOVI