U rad pušteni novi naftni spremnici u Sisku

Autor: N.D. Objavljeno: 13.11.2013. 🕜 08:31 Lokacija: Sisak

Kapaciteti naftnog terminala u Sisku sada iznose 500.000 m3

Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak pustio je u rad pet novoizgrađenih spremnika za skladištenje sirove nafte na JANAF-ovom Terminalu Sisak. Tim je završena druga faza Projekta Rekonstrukcije–dogradnje rezervoarskog prostora Terminala Sisak, koji tako učvršćuje svoju poziciju strateškog terminala za diverzifikaciju i sigurnost opskrbe naftom rafinerija u Hrvatskoj i državama jugoistočne i srednje Europe. JANAF je u tu investiciju do sada uložio ukupno oko 414 milijuna kuna. Pojedinačni kapacitet novoizgrađenih spremnika je 80.000 m3 te je njihovom izgradnjom ukupni kapacitet spremnika za naftu na Terminalu Sisak povećan na 500.000 m3. Ovim se zapravo završava veći dio Projekta Rekonstrukcije–dogradnja rezervoarskog prostora Terminala Sisak koji obuhvaća gradnju sedam novih spremnika, s ukupnim kapacitetom do 560.000 m3 i pripadajućom infrastrukturom za potrebe skladištenja obveznih zaliha (HANDA-e), reverzibilnog transporta i komercijalnog skladištenja. Izgradnju novih spremnika, namijenjenih za skladištenje obveznih zaliha nafte koje su u funkciji sigurnosti opskrbe u kriznim situacijama, a što je realizirano temeljem obveza iz zakonodavstva i propisa EU i RH, izvodili su domaći konzorciji. Prvu fazu gradnje dva spremnika izvodio je domaći konzorcij predvođen Đuro Đakovićem, a drugu fazu gradnje tri spremnika za potrebe skladištenja državnih obveznih zaliha izvodio je također domaći konzorcij predvođen tvrtkom Montmontaža.

TAGOVI