ACER i CEER traže ukidanje prednosti za dispečiranje postojećih obnovljivaca

Autor: N.D. Objavljeno: 16.05.2017. 🕜 13:53 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Radikalni stavovi - ACER-a traži jednake šanse za sve tehnologije

Energetski regulatori ACER, odnosno CEER u svojoj Bijeloj knjizi za obnovljive izvore na veleprodajnom tržištu prošli tjedan zatražili su od EU zakonodavaca da stave obnovljive izvore energije sasvim na tržište. Pri tom preporučuju tri promjene. Traži se ukidanje prioritetnog dispečiranja ne samo za nove OIE, kako to preporučuje Europska komisija, već i za postojeća postrojenja na mreži, kako bi se sve tehnologije pravedno natjecale na tržištu što će dovesti do najnižih mogućih troškova za potrošače na tržištu električne energije. Nadalje, traži se izbjegavanje netržišnog pristupa na način da se ukine 90-postotna kompenzacija za OIE kada dolazi o zagušenja u mreži, a operatori transportnog sustava trebali bi provoditi skidanje postrojenja s mreže temeljem tržišnog pristupa a ne ovisno o tehnologiji. Također, traži se izbjegavanje net-meteringa kako bi proizvođači platili svoj udio u troškovima mreže i održavanja sustava. "Mi kao europski energetski regulatori vjerujemo da paket zakona za čistu energiju, kad je riječ o pristupu tržištu, treba osigurati svim tehnologijama jednake uvjete za natjecanje, a to podrazumijeva tržišno dispečiranje svih izvora energije", kazao je direktor ACER-a Alberto Potoschnig. Ovo je tek prva "bijela knjiga", dokument koji izražava stavove ACERA-a, kad je riječ o paketu zakona za čistu energiju, a tiče se veleprodaje, mreža i prava potrošača. 

TAGOVI