Naslovnica   →Obnovljivi izvori

Bit će struje s krovova primorskih škola

Autor: B.L. Objavljeno: 17.06.2011. 🕜 07:42 Lokacija: Zagreb

HERA je donijela više prethodnih rješenja za nove fotonaponske elektrane

Hrvatska energetska regulatorna agencija je s već poslovičnim zakašnjenjem izvijestila o 10. sjednici Upravnoga vijeća koja je održana još 8.6.2011. godine. Na toj je sjednici doneseno više prethodnih rješenja za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača. Tako je REA Kvarner dobila rješenja za više fotonaponskih sustava na krovovima javnih zgrada u Primorsko-goranskoj županiji: - za postrojenje Fotonaponski sustav Dom zdravlja Crikvenica planirane snage 0,0299 MW i godišnje proizvodnje električne energije 0,034684 GW h - za postrojenje Fotonaponski sustav O.Š. Čavle planirane snage 0,0299 MW i godišnje proizvodnje električne energije 0,033189 GW h - za postrojenje Fotonaponski sustav O.Š. Frane Petrića u Cresu planirane snage 0,0099 MW i godišnje proizvodnje električne energije 0,01188 GW h - za postrojenje Fotonaponski sustav O.Š. Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom planirane snage 0,0299 MW i godišnje proizvodnje električne energije 0,034983 GW h. Uz to, Grad Pleternica je dobio prethodno rješenje za postrojenje Mala hidroelektrana Pleternica na rijeci Orljavi, planirane snage 0,22 MW i godišnje proizvodnje električne energije 1,1 GW h. Konačno, doneseno je i više rješenja o dozvolama za obavljanje energetske djelatnosti: - za Crodux-plin iz Zagreba za za obavljanje energetske djelatnosti transporta nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom - za Kamen Sirač iz Sirača za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom - za Normu iz Splita za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima - za Terminal Slavonski Brod iz Slavonskog Broda za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata (produljenje dozvole).