Novac za znanstvene projekte u energetici i OIE

Autor: N.D. Objavljeno: 23.11.2015. 🕜 13:14 Lokacija: Zagreb

U prosincu natječaj za istraživačke projekte u energetici i proučavanju klimatskih promjena

Pokrenut je Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP) koordiniralo je izradu Programa u kojoj su sudjelovali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), Hrvatska zaklada za znanost (HZZ) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Objava javnog natječaja za znanstveno-istraživačke projekte iz područja klimatskih promjena, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije planirana je za prosinac, a raspisat će ga Hrvatska zaklada za znanost. Na natječaj će se moći javiti visoka učilišta, javni znanstvenu instituti i znanstveni instituti te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost.
Program je odobrila Vlada na sjednici početkom studenog. Kroz Program će se financirati projekti vrijedni od 500.000 do 2 milijuna kuna koji mogu trajati do dvije godine. Sredstva za financiranje Programa osigurana su u FZOEU-u od prodaje emisijskih jedinica. Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga temeljit će se na kompetitivnosti, inovativnosti te doprinosa predloženog istraživanja i mogućnosti primjene rezultata u javnom ili gospodarskom sektoru. Provedbom Programa očekuju se izrade procjena učinaka posljedica klimatskih promjena na ljudsko zdravlje, poljoprivredu, šumarstvo, vodne resurse i bioraznolikost. Tražit će se i prijedlozi inovacija za povećanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja štetnih emisija. Očekuju se i ideje kako bolje predvidjeti, prevenirati i ublažiti posljedice suša, poplava i šumskih požara koji su posljedice klimatskih promjena. Više o programu i strategijama možete vidjeti OVDJE.

TAGOVI