Hoće li novi zakon riješiti probleme u plinskom gospodarstvu?

Autor: B.L. Objavljeno: 07.03.2013. 🕜 16:44 Lokacija: Zagreb

Konačno je objavljen novi Zakon o tržištu plina kojim se odnosi u hrvatskom plinskom gospodarstvu izjednačuju s onima u EU-u

Nakon što je to već dulje najavljivano, ali u skladu s planom, objavljen je novi Zakon o tržištu plina (NN 28/2013) kojim se odnosi u hrvatskom plinskom gospodarstvu izjednačuju s onima u zemljama Europske unije i stvaraju pretpostavke za stvarnu liberalizaciju tržišta plina u Hrvatskoj.
Novi Zakon o tržištu plina donesen je u Saboru 22.2.2013. godine i njime se uređuju pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju, transport, skladištenje, upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin, distribuciju i opskrbu plinom te za organiziranje tržišta plina kao dijela plinskog tržišta EU-a. Isto tako, njime se utvrđuju pravila koja se odnose na zaštitu kupaca, organiziranje i funkcioniranje plinskog sektora, koncesija za distribuciju plina i gradnju distribucijskog sustava, pravo pristupa treće strane, model bilančnih skupina, otvoren pristup tržištu, utvrđivanje obveza općih usluga i prava kupaca plina, što uključuje prava krajnjih kupaca, odvojeno vođenje poslovnih knjiga, financijskih izvješća, pravila pristupa plinskom sustavu, načela uzajamnosti i prekogranični transport plina. Pri tome se njime utvrđena pravila i propisi koji su na temelju njega doneseni primjenjuju na prirodni plin i sve druge vrste plinova (bioplin, gradski i plin iz biomase te ukapljeni prirodni plin) u mjeri u kojoj se oni mogu tehnički i sigurno primješavati u tok prirodnog plina i tako distribuirati kroz plinski sustav. No, na odnose u plinskom gospodarstvu koji nisu uređeni Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje područje energetike, regulacije energetskih djelatnosti i koncesija, dok se na proizvodnju prirodnog plina i skladištenje plina primjenjuju i odredbe zakona iz područja rudarstva.
Riječ je o zakonu kojim se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi pravna stečevina EU-a iz područja energetike, a posebice Direktiva 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina.
Novi Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', odnosno 14.3.2013. godine, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu danom pristupanja Hrvatske EU-u, kada prestaje važiti i Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom (NN 112/2008, 92/2009 i 153/2009). Stupanjem novog Zakona na snagu prestaje važiti stari Zakon o tržištu plina (NN 40/2007NN 152/2008 i 83/2009 i 114/2011), a postupci koji su započeti do stupanja novoga Zakona, nastavit će se i dovršiti prema odredbama staroga.

TAGOVI