Traži se projektant za interkonekciju s BiH-om

Autor: B.L. Objavljeno: 21.02.2020. 🕜 09:18 Lokacija: Zagreb

Plinovodu Zagvozd - Imotski - Posušje spojit će Hrvatsku i BiH

Traži se projektant za izvedbu glavnog i izvedbenog projekta za međunarodni plinovod Zagvozd - Imotski - Posušje DN 500-75 s pripdajućim nadzemnim objektima. Riječ je o novoj interkonekciji koja će spojiti hrvatski i bosanskohercegovački plinski transportni sustav i koji će BiH-u omogućiti još jedan dobavni pravac prirodnog plina (za sada je to samo onaj preko Srbije). 

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a procijenjena vrijednost radov iznosi 2,45 mil. kuna, dok se ponude trebaju dostaviti do 16.3.2020. godine.


Dvije godine za projektiranje

Rok pružanja, odnosno izvršenja cjelokupne usluge izrade projekata je dvije godine od dana uvođenja ugovaratelja u posao. Pri tome bi za tri mjeseca od dana uvođenja u posao trebalo izraditi stavke troškovnika, dok bi naredni 21 mjesec trebao za ishođenje građevinske dozvole, za koju bi ugovaratelj zahtjev nadležnom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja trebao podnijeti 1.7.2020. godine.  


Složeni projekt

Osim samog glavnog i izvedbenog projekta novog spojnog plinovoda, posao uključuje i kontrolu glavnog projekta, izradu elaborata o inženjersko-geološkim, hidrogeološkim, seizmičkim, geofizičkim i geotehničkim istražnim radovima, izradu elaborata za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje građevinske dozvole.

Plinovod će imati nazivni promjer DN 500 mm, najviši radni tlak PN 75 bar i duljinu 19,13 km, dok će najveći kapacitet biti 2,5 mlrd. m3 godišnje.

Početna točka trase plinovoda nalazit će se unutar (BS-17/MRS) Zagvozd, koja je sastavni dio također budućeg Magistralnog plinovoda Split - Ploče DN 800/75, unutar koje će se smjestiti odašiljačko-prihvatna čistačka stanica Zagvozd sa spojem na plinovod Split - Ploče, dok će završna točka biti će na budućem PČ/MRS Imotski, gdje će plinovod ulaziti u BiH.

TAGOVI