Nezamjenjiv priručnik za svakoga tko se bavi opremom pod tlakom

Autor: Objavljeno: 18.12.2020. 🕜 10:33 Lokacija:

Ove će godine biti predstavljeno novo djelo iz EM literature. Riječ je o priručniku 'Stabilna oprema pod tlakom' autora prof. dr. sc. Srećka Švaića, koje iz tiska izlazi potkraj lipnja.

Priručnik 'Stabilna oprema pod tlakom' nova je stručna knjiga iz EM literature i bit će predstavljeno ove godine, na 18. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi. Autor novog djela je prof. dr. sc. Srećko Švaić, dipl. ing., umirovljeni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom.

Nova knjiga je, zapravo, rezultat dugogodišnjeg rada na području opreme pod tlakom i napravljena je sa željom da se autorovo bogato znanje i iskustvo koje je stečeno u radu na konstrukcijama, regulativi i propisima iz područja opreme pod tlakom i na pripremi materijala za predavanja studentima i izobrazbu osoba koje rade u tom području, budu dostupna svima koji su izravno ili neizravno vezani za tu granu tehnike.

U njemu su stoga dani osnovni zahtjevi koji se postavljaju na opremu pod tlakom u pogledu konstrukcije, izrade, uporabe i nadzora tijekom uporabe, kako bi se ostvario njezin siguran rad u predviđenom radnom vijeku. U njemu će čitateljice i čitatelji pronaći smjernice za razumijevanje i korištenje regulative i za uporabu norma, odnosno tehničkih specifikacija pomoću kojih se osigurava struktura opreme pod tlakom u smislu sigurnosti za ljude, materijalna dobra i okoliš, ekonomičnost i uporabljivost.

Sadržaj Priručnika podijeljen je u sedam poglavlja ('Općenito o opremi pod tlakom', 'Regulativa u području stabilne opreme pod tlakom', 'Materijali za gradnju opreme pod tlakom', 'Osnove proračuna opreme pod tlakom', 'Sigurnosna oprema', 'Ložena oprema pod tlakom' i 'Inspekcije i ispitivanja stabilne opreme pod tlakom'). Uz to, tu je i poglavlje pod nazivom 'Prilozi' u kojem se donose svi važniji domaći i inozemni propisi i norme u području opreme pod tlakom i cjelovit tekst Tehničkih uputa i preporuka za provođenje periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom koje služe kao stručna pomoć za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja takve opreme u skladu s Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/2020).
Uz to, to poglavlje donosi i popise ovlaštenih inspekcijskih tijela za provođenje inspekcija opreme pod tlakom, akreditiranih tijela pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji za inspekciju opreme pod tlakom i za ispitivanje, odnosno inspekciju sigurnosnih ventila i prijavljenih tijela u bazi NANDO prema direktivama o opremi pod tlakom, jednostavnim tlačnim posudama i pokretnoj opremi pod tlakom. Konačno, tu je i 9. poglavlje posvećeno primjerima iz prakse vodećih tvrtki koje se bave pregledima, ispitivanjem, inspekcijama, proizvodnjom i održavanjem opreme pod tlakom. 

TAGOVI