Europska unija protiv plastičnih vrećica

Autor: N.D. Objavljeno: 05.11.2013. 🕜 15:03 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

EU sugerira uvođenje mandatnih kazni ili čak poreza na plastične vrećice

Europska unija planira donijeti niz mjera kojima namjerava smanjiti upotrebu tankih plastičnih vrećica koje imaju negativan utjecaj na okoliš. Europska komisija svoje ciljeve namjerava postići kroz prevenciju stvaranja otpada i efikasnije korištenje resursa. Komisija će to postići izmjenom direktivi vezanih za pakiranje i more, a odnose se na debljinu vrećica manju od 50 mikrona (0,05 milimetara). Dužnosnici EU drže da te tanke vrećice štete okolišu više nego deblje vrećice, rjeđe se ponovo koriste, lakše se trgaju i završavaju u otpadu. Ujedno, one sadrže spojeve koji su strašni za život u moru. Procjenjuje se da se godišnje u smeće u zemljama EU baci osam milijardi plastičnih vrećica, a svaki građanin potroši ih čak 200 godišnje. Otprilike 90% vrećica odnosi se na sporne tanke vrećice. Danci i Finci prosječno koriste četiri vrećice godišnje po stanovniku, a rekorderi su Poljaci, Portugalci i Slovaci s prosječno 466 vrećica godišnje. Komisija preporuča državama članicama Unije da po uzoru na Dansku i Finsku uvedu mandatne kazne, pa čak i poreze ako je potrebno. O tom prijedlogu raspravljat će se u Vijeću Europe i Parlamentu, piše Euractiv.  

TAGOVI