Počinju javne rasprave za RHE Vrdovo i TE Peruća

Autor: N.D. Objavljeno: 21.11.2016. 🕜 10:37 Lokacija: Zagreb

Počinje postupak ocjene utjecaja na okoliš za projekt Vis viva

Danas počinju javne rasprave o studijama utjecaja na okoliš za reverzibilnu hidroelektranu (RHE) Vrdovo, kombi kogeneracijsku plinsku elektranu (KKPE) Peruća, spojni plinovod Dugopolje-Peruća i dalekovod Peruća-Konjsko s rasklopištem. Javne rasprave će se provoditi do 21. prosinca. Ti se objekti trebaju izgraditi u okviru projekta Vis Viva koji se razvija na širem području akumulacije Peruća u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 
 Sve studije je izradio Elektroprojekt, a prije nego što su stavljene na javnu raspravu posebna stručna povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike ocijenilo ih je cjelovitima i stručno utemeljenima. Uspješnim završetkom procjena utjecaja na okoliš projekt Vis Viva, odnosno pozitivnim rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike da su planirani zahvati prihvatljivi za okoliš, projekt Vis Viva doći će na korak bliže lokacijskim dozvolama koje su ključne za njegov daljnji razvoj. Vis Viva projekt je potencijalna greenfield investicija u Splitsko-dalmatinskoj županiji procijenjene vrijednosti od milijarde eura.
 Direktor projektne tvrtke MCC ekskluzivne nekretnine Zoran Burić, koja je nositelj svih zahvata, napominje da su s projektom Vis Viva od početka upoznate sve nadležne državne institucije, dok su Općina Hrvace i Splitsko-dalmatinska županija od samih početaka sudjeluju u njegovom oblikovanju i daju mu svu potrebnu podršku. “Dugo smo i seriozno pripremali studije i pozivam sve građane i drugu zainteresiranu javnost da aktivno sudjeluju u javnoj raspravi“, rekao je Burić. Istaknuo je također da je cilj javnih rasprava pravovremeno i cjelovito upoznati građane, predstavnike lokalnih vlasti, nevladinih udruga, kao i ostalu zainteresiranu javnost sa sadržajem studija utjecaja na okoliš i zajednički razmotriti jesu li obuhvaćeni svi važni aspekti utjecaja na okoliš i mjere zaštite.  Zainteresirana javnost moći će pregledati i dati svoje komentare, mišljenje i primjedbe na Studiju o utjecaju na okoliš reverzibilne hidroelektrane (RHE) Vrdovo svaki dan od 8 do 13 sati prostorijama Grada Vrlike i Općine Hrvace. Tijekom trajanja javne rasprave bit će održana i dva javna izlaganja na kojima će Elektroprojekt predstaviti osnovne elemente utjecaja RHE Vrdovo na okoliš i predložene mjere zaštite okoliša. Javno izlaganje o studiji utjecaja na okoliš za RHE Vrdovo će se održati 15. prosinca u Vrlici i u Općini Hrvace.

TAGOVI