Projekt za bolja upravljanja zaštićenim i vrijednim prirodnim resursima

Autor: A.H. Objavljeno: 22.02.2016. 🕜 13:42 Lokacija: Zagreb

Nevladin sektor kreće u borbu protiv korupcije u sektoru zaštiti prirode

Udruge Zeleni Osijek, ZEO Nobilis, Eko Pan te WWF Austrija u partnerstvu sa Pravnim fakultetom Osijek predstavili dvogodišnji projekt „Transformacija - Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima“. Glavni cilj projekta je primjena najboljih pravnih alata i praksi za povećanje sudjelovanja javnosti, transparentnosti i borbe protiv korupcije u pitanju upravljanje upravljanja zaštićenim i vrijednim prirodnim resursima, priopćeno je iz WWF-a. 
Projekt se provodi u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži NATURA 2000 u sedam županija i uz četiri međunarodne rijeke: Kupu, Muru, Dravu i Dunav. „Intenzivna infrastrukturna ulaganja, primjena zastarjelih projekata i tehnologija, klimatske promjene i niska razina transparentnosti kod upravljanja prirodnim resursima, dovele su do uništenja mnogih prirodnih staništa i smanjenja biološke raznolikosti u Europi. Nove politike na razini EU naglašavaju važnost zaštite prirodnih vrijednosti i definiraju osnovne smjernice u borbi protiv danas prisutnih problema Sudjelovanje javnosti u upravljanju prirodnim resursima temelj je za transparentno upravljanje i borbu protiv korupcije“, rekla je Anamarija Krišto, voditeljica projekta iz udruge Zeleni Osijek. „Iako zaštićena, ova područja su pod konstantnim pritiskom neodrživih načina korištenja, nelegalnih odlagališta otpada, iskapanja sedimenta te drugih djelatnosti. Sudski postupci vezani za protuzakonite radnje u zaštićenim područjima dokaz su ozbiljnosti ovog problema ali i prisutnosti korupcije“, dodao je Ivan Mužar, koordinator javnih politika iz organizacije Eko Pan iz Karlovca. Aktivnosti će u prvoj fazi projekta biti fokusirane na analizu postojeće prakse po pitanju dodjele koncesija, provedbi javnih nabava, transparentnosti u upravljanju zaštićenih prirodnih područja te izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje odgovornog i transparentnog upravljanja. U drugoj fazi pristupit će se k osnivanju Zelene pravne klinike te izradi novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek. „Međusektorska suradnja, uključivanje neovisnih stručnjaka, građana i udruga u proces upravljanja zaštićenim prirodnim područjima temeljna je pretpostavka u borbi protiv korupcije te osiguranja temeljnih načela održivog upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima. Upravo ti procesi su od najveće važnosti dugoročne suradnje udruga i Pravnog fakulteta, koji se uključio u projekt s ciljem izgradnje interdisciplinarnih znanja za monitoring sudjelovanja javnosti, otvorenosti lokalne uprave i učinkovitosti upravljanja prirodnim dobrima“, rekla je Jelena Legčević, stručnjakinja za pravna pitanja s Pravnog fakulteta Osijek. Javnost će se u projekt moći uključiti preko seminara, okruglih stolova i foto monografije, kojima će partneri u projektu educirati i osvijestiti javnost o važnosti sudjelovanja u odlučivanju, međusektorske suradnje i transparentnih procesa. Projekt financira Europska unija u sklopu IPA komponente - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i sufinancira Ured za udruge vlade Republike Hrvatske. 

TAGOVI