Recite DA zemlji od koje živimo

Autor: A.H. Objavljeno: 27.04.2017. 🕜 09:00 Lokacija: Zagreb

Više od 150 tisuća ljudi potiče promjenu Zajedničke poljoprivredne politike

Zajednička poljoprivredna politika treba biti poštena, zdrava, okolišno održiva i globalno odgovorna te usklađena s ostalim politikama, zaključak je diskusije koju je inicirala svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF. Naime, kako je priopćeno iz WWF-a, u tijeku je javna rasprava o budućnosti našeg sustava uzgoja i proizvodnje hrane, koju je početkom ožujka pokrenula Europska komisija i u kojoj mogu sudjelovati svi građani. Kako je to jedinstvena prilika da se napokon promijeni Zajednička poljoprivredna politika EU, organizacije WWF, BirdLife i European Environmental Bureau pokrenuli su kampanju „Recite DA zemlji od koje živimo“ kojom su pozvali sve stanovnike EU da sudjeluju u javnom savjetovanju. Ta kampanja je ujedno i izravan povod okruglom stolu koji se  održao u zagrebačkoj Makronovi, a koji je organizirala svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF u suradnji s udrugama Biom i Ecologica te trgovinama bio&bio. Udruge su jednoglasne u prepoznavanju Zajedničke poljoprivredne politike kao jedne od najstarijih, najutjecajnijih ali i najskupljih politika Europske unije, koja je poražavajuća za klimu i okoliš, uzrokuje nestanak biljnog i životinjskog svijeta, šteti zdravlju, a k tome je loša i za male i srednje poljoprivrednike kao i za ruralne zajednice. Njezina promjena izravno bi utjecala na poboljšanje života i rada naših poljoprivrednika. Na okruglom stolu se raspravljalo o dobrim i lošim stranama ZPP-a, o nedostatku usklađivanja te politike s ostalim politikama, kao i o činjenici da je ZPP rađena za zemlje EU15 te da nije u svemu usklađena s našim potrebama. Hrvatska je počela primjenjivati ZPP 2015. godine i unutar zadanog okvira je osmislila vlastiti program. Predavači su se u svojim  izlaganjima usuglasili da izmijenjena ZPP mora biti poštena prema poljoprivrednicima i ruralnim zajednicama; okolišno održiva osiguravajući čist zrak i pitku vodu, zdravo tlo te raznolikost biljnog i životinjskog svijet; zdrava kroz pozitivan utjecaj na zdravlje i životni standard svih ljudi; te globalno odgovorna u smislu održivog razvoja diljem svijeta i klime našeg planeta. Kako kampanja „Recite DA zemlji od koje živimo“ traje do utorka, 2. svibnja, udruge pozivaju sve stanovnike Hrvatske da se pridruže više od 150.000 ljudi diljem EU i daju svoj glas za bolju hranu, zdravije tlo i poljoprivredu koja brine o prirodi.

TAGOVI