Smanjuje se količina sumpora u brodskim gorivima

Autor: N.D. Objavljeno: 18.06.2014. 🕜 14:34 Lokacija: Zagreb

Maksimalna količina sumpora u brodskom gorivu na našem tržištu postavljena je na 1,5% m/m

Vlada je na današnjoj sjednici donijela izmjenu Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih derivata kojom se između ostalog postupno smanjuje količina sumpora u brodskom gorivu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, te na moru pod jurisdikcijom RH. Od 18. lipnja ove godine granična vrijednost količine sumpora iznosi 3,5% m/m, a od 1. siječnja 2020. bit će to 0,5% m/m. Granična vrijednost količine sumpora u brodskom dizelskom gorivu koje se stavlja na naše tržište određena je na najviše 1,5% m/m. Ta granična vrijednost vrijedi za putničke bodove na redovnim linijama u i iz luka na području države i EU do 1. siječnja 2020. Granična vrijednost količine sumpora u brodskim gorivima na vezu u ovdašnjim lukama mora biti najviše 0,10% m/m, omogućujući na vrijeme posadi da izvrši potrebnu zamjenu goriva nakon pristajanja i prije isplovljavanja. Granična vrijednost sumpora u brodskom plinskom ulju koje se stavlja na tržište je najviše 0,10% m/m. 

TAGOVI