Svjetski energetski sustav nije na putu ispunjenja klimatskih ciljeva

Autor: I.T. Objavljeno: 07.06.2017. 🕜 12:28 Lokacija: Washington, DC (SAD)

IEA smatra da je malo rješenja za iskorištavanje OIE može riješiti probleme s klimom

Jedva jedna desetina postojećih tehničkih rješenja za iskorištavanje obnovljivih izvora spremna je ispuniti dugoročne ciljeve klimatskih promjena jer vlade zemalja širom svijeta nisu uspjele primjereno podržati njihovu primjenu u velikim razmjerima, ocijenila je Međunarodna agencija za energiju (IEA). Prema  IEA-i, samo su 3 od 26 procijenjenih tehničkih rješenja kao što su električna vozila, pohrana energije i 'zreli' obnovljivi izvori (sunčane elektrane i vjetroelektrane) na putu da ispune klimatske ciljeve. Tako IEA procjenjuje da bi proizvodnja električne energije mogla dosegnuti nultu stopu emisija do 2060. godine, kao i cijela energetika, ali samo pod uvjetom da se do krajnjih granica potaknu inovacije, za što je nužna sveobuhvatna politička akcija i napor svih zainteresiranih. U razdoblju 2010. - 2015. godine proizvodnja energije iz obnovljivih izvora porasla je za više od 30%, a projekcije pokazuju da će 2015. - 2020. porasti za još 30%. Međutim, analize pokazuju da bi u razdoblju 2020. - 2025. godine morala porasti za još 40% ako i se željelo biti na putu ispunjenja cilja da se snizi temperatura za 2 °C, a istovremeno bi i emisije ugljičnog dioksida iz ugljena morale pasti za 3% do 2025, javlja novinska agencija UPI.

TAGOVI