Velika Britanija najveći zagađivač u 2015.

Autor: M.E. Objavljeno: 10.07.2017. 🕜 15:04 Lokacija: Muswell Hill, London (Velika Britanija)

Francuska i Španjolska također među najvećim europskim zagađivačima

Analiza Europske agencije za okoliš (EEA), koja se temelji na najnovijim dostupnim podacima za 2015. godinu, obuhvatila je 35.000 postrojenja diljem Europe, uključujući Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku i Srbiju. Zaključeno je da je Velika Britanija imala najveći broj postrojenja, njih 14, koja su zagađivala Europsku uniju (EU) 2015. godine, zatim Njemačka sa sedam i Francuska i Pojska s pet postrojenja. EEA upozorava kako su termoelektrane na ugljen odgovorne za otpuštanje najvećih količina ključnih zagađivača u atmosferu u Europi: ugljikov dioksid (CO2), sumporov dioksid (SO2) i dušikov oksid (NOx). Iako su Velika Britanija, Francuska i Španjolska označene kao najveći zagađivači u Europi u 2015. godini, termoelektrana na ugljen Bełchatów u Poljskoj te godine je zabilježila najveće emisije tri ključna zagađivača. Iste godine, termoelektrana na ugljen Drax (Velika Britanija), Jänschwalde (Njemačka) i Kozienice (Poljska) najviše su zagađivali, u odnosu na tri navedena ključna zagađivača. Također je otkriveno da su uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda odgovorni za najviše razine dušika, fosfora i organskog ugljika, koje se otpuštaju u vode. Ugljen i dalje ostaje najviše korišteno gorivo velikih uređaja za loženje: elektrana, rafinerija, kemijskih postrojenja i čeličana, bez obzira na to što se potrošene količine svake godine smanjuju. Međutim, EEA naglašava kako su se postrojenja na ugljen značajno poboljšala u odnosu na utjecaj na okoliš zadnjih godina s manje emisija po jedinici potrošene energije. Uređaji za loženje također mogu koristiti i biomasu, no, trenutno, ne u tako velikim količinama, unatoč tome što su se potrošene količine 2004. – 2015. godine trostruko povećale, objavio je Energy Live News.

TAGOVI