Osnovna konfiguracija uređaja

Jedinice su izvedene s donjim ili vodoravnim ispuhom zraka. Uz to, mogu raditi u temperaturnom rasponu od -18 do 46 °C u načinu rada za hlađenje. Sve jedinice su tvornički sklopljene i ožičene, napunjene radnim medijem i ispitane prije preuzimanja iz tvornice. Unutarnje ožičenje je izvedeno u boji s brojevima radi lakše identifikacije. Sve jedinice imaju dva rashladna kruga i alternativno odleđivanje za slučaj reverzibilnog modela.
Dodatna mogućnost pomoćnog grijanja ostvaruje se:

  • toplovodnim grijačem
  • plinskim grijačem
  • električnim grijačem.

Izvedba

Jedinice su certificirane i registrirane certifikatom prema EUROVENT-u u okviru programa RT (www.eurovent-certification.com). Neto koeficijent energetske učinkovitost (EER) jedinica je klase A ili B u načinu rada za hlađenje. Toplinski množitelj (COP) reverzibilne jedinice je klase A ili B u načinu rada za grijanje. Jedinice su izvedene u skladu s Direktivom o eko-dizajnu, Lot 21, Tier 1.

Kućište

Kućište jedinice napravljeno je od pocinčanog čelika. Sve komponente montirane su unutar čeličnog kućišta koje je otporno na atmosferilije i obojano poliesterskim bijelim premazom (boja prema RAL 9002). Na mjestu gornjeg poklopca izveden je dvostruki opšav s brtvama kako bi se spriječilo propuštanje vode. Sama konstrukcija kućišta omogućava servisni pristup s dvije strane jedinice. Servisni paneli imaju ručice i moguće ih skinuti pri brtvljenju poklopca. Unutarnja zračna sekcija je posve izolirana s dvostrukim panelom i staklenom vunom debljine 25 mm i gustoće prema DIN EN 1602 i postoji mogućnost zamjene izolacije. Jedinica dolazi sklopljena u drvenoj kutiji kako bi se izbjeglo njezino oštećivanje pri transportu.

Servisni pristup

Električna upravljačka kutija sadrži panel za pristup, za filtar i za dobavni ventilator.

Filtri

Jedinice su izvedene s dvostrukom filtracijom, minimalno s filtrima klase G4 (50 mm) i s filtrima klase F7 (100 mm) i F9 (100 mm) kao dodatnim mogućnostima. Također su opremljene standardnim zamjenjivim filtrima za pokretanje (eng. start up) uređaja.

Kompresori

Sve jedinice opremljene su spiralnim (eng. scroll) kompresorima u paru. Kompresori imaju izravni pogon, hermetički su i imaju samopodmazivanje. Nadzor unutarnje temperature i opterećenja motora uključeno je radi maksimalne zaštite uređaja. Svaki kompresor mora biti zaštićen pomoću termostata vanjske temperature i termostata namotaja motora i sa zaštitom od promjene faza napajanja.
Svaki kompresor pokreće se izravno, 'on line starterom' koji je tvornički montiran, ožičen i ispitan u tvornici. Meki upuštač (eng. soft Starter) je dostupan kao dodatna mogućnost.

Vanjski ventilatori

'Roof-top' jedinica opremljena je vanjskim aksijalnim ventilatorima s motorima koji imaju stalno podmazivanje i kuglične ležajeve. Motori ventilatora su klase F, napajani preko priključne kutije sa zaštitom klase IP54. Uz to, moraju imati i zaštitu od toplinskog preopterećenja.

Unutarnji ventilatori

Jedinica ima unutarnje ventilatore s električnim komutiranim (EC) motorima s varijabilnim protokom. Svi motori ventilatora zaštićeni su od preopterećenja.

Toplovodni grijač

Ta dodatna mogućnost je tvornički montirana u grijaćoj sekciji uređaja. Uz to, ima i ugrađen troputni ventil s 0 - 100% modulirajućim upravljanjem i zaštitom od smrzavanja. U slučaju jedinice s povratom topline, ta dodatna mogućnost treba biti primarni izvor topline.

Električni grijači

Kao i ranije spomenuta, i ta je dodatna mogućnost tvornički montirana u grijaćoj sekciji uređaja. Elementi električnog grijača mogu biti priključeni na napon 380 - 415 V. Svaki grijač ima automatsku granicu resetiranja pomoću kontraktora grijaćeg elementa. Grijači su individualno osigurani još u tvornici.

Postolje uređaja - konfiguracija 'downflow'

Namjestivo postolje je dodatna mogućnost kod konfiguracije uređaja 'downflow'. Njegova konstrukcija osigurava izravni priključak povratnog kanala zraka s donje strane uređaja.

Namjestivo postolje uređaja

Ta je dodatna mogućnost također tvornički montirana i služi za korekciju kuta nagiba uređaja do 5%, a koristi se u slučaju montaže uređaja na kosi krov.

Općenito o rashladnim krugovima

Jedinica radi s radnom tvari R 410. Svaki rashladni krug ima nezavisne elektroničke ekspanzijske naprave, tlačne servisne priključke i rashladni linijski filtar - sušač koji je tvornički montiran kao dio standardne opreme uređaja. Uz to, rashladni krugovi moraju biti zaštićeni i od propuštanja radne tvari. Servisni ventili su također dio standardne opreme i nalaze se na strani niskog tlaka rashladnog cjevovoda.

Izmjenjivači isparivača i kondenzatora

Izmjenjivač kondenzatora izveden je od bakrenih cijevi dimenzija 5/16 " koje su mehanički vezane za aluminijsku ploču, dok je izmjenjivač isparivača izveden od bakrenih cijevi dimenzija 3/8 " (9,52 mm) i rebraste je izvedbe.

Električni panel

Jedinica je izvedena s električnim panelom sa zaštitom klase IP54 i sklopkom 'on-off'. Sve komponente i komunikacijski kabeli uređaja su numerirani u skladu s CEI 60 750.

Dodatna mogućnost slobodnog hlađenja

Ekonomajzer je tvornički instaliran i dolazi kao standardna oprema kod dodatne mogućnosti slobodnog hlađenja. Sklop uključuje: potpuno moduliranje motora i zaklopke u rasponu 0 -100%, što je regulirano neovisnim regulacijskim uređaje s komunikacijom Modbus, namještanje minimalnog položaja, polužja, ožičenja i regulacije diferencijalne entalpije. To je osigurano pomoću zaklopke kojom se osigurava izjednačenje tlaka u prostoru i zatvara ulaz vanjskog zraka tijekom rada uređaja u ciklusu 'off'.

Kontrola tlaka u prostoru - odsisni ventilator

Odsisni ventilator je dodatna mogućnost i u slučaju odabira tvornički se montira na uređaju. Zajedno sa zaklopkom omogućuje održavanje tlaka u klimatiziranom prostoru.

Osjetnik koncentracije ugljičnog dioksida u prostoru

Ta dodatna oprema omogućuje mjerenje koncentracije ugljičnog dioksida u klimatiziranom prostoru i u tom slučaju povećava ili smanjuje udio svježeg zraka kroz 'roof-top' jedinicu.

Modul povrata topline

Modul povrata topline uključuje rotacijski regenerator, ventilator sa EC motorom i zaštitu od smrzavanja u jednom kućištu. Modul je jednostavan za montažu i nema potrebe za dodatnim namjestivim postoljem u slučaju konfiguracije 'downflow'. Svježi vanjski zrak mora biti filtriran prije ulaska u izmjenjivač topline, kako bi se spriječilo začepljenje na dovodnom vodu svježeg zraka. U slučaju slobodnog hlađenja, modul se zaobilazi pomoću obilaznog ('by-pass') voda. Svježi i otpadni zrak se filtriraju pomoću filtra prije ulaska u izmjenjivač topline kako bi se spriječilo začepljenje izmjenjivača.

Automatsko upravljanje uređajem

Jedinica je posve tvornički ožičena sa svim potrebnim upravljanjem i priključnim blokom za napajanje električnih instalacija. Jedinica za upravljanje osigurava za sve funkcije upravljanja signal napona 24 V. Algoritam upravljanja na osnovi informacija koje su dobivene iz osjetnika za mjerenje unutarnje i vanjske temperature regulira uređaj pri procesima grijanja, hlađenja i/ili ventilacije. Taj algoritam osigurava preciznu regulaciju temperature uz minimalno odstupanje od njezine postavne vrijednosti i samim time pruža veću udobnost u klimatiziranom prostoru. Regulator uređaja osigurava vrijeme trajanja ciklusa i skraćuje mrtvo vrijeme između kompresora te time povisuje razinu zaštite stroja. Kod izvedbe jedinice kao dizalice topline regulator ima mogućnost upravljanja ciklusima odleđivanja na temelju potražnje logike odmrzavanja.

Sklopka 'on-off'

Sklopka 'on-off' instalirana je tvornički i ima mogućnost vanjskog rukovanja, a instalira se u upravljačkoj kutiji.

Detekcija onečišćenosti filtra

To je dodatna mogućnost kojom se ostvaruje individualna detekcija onečišćenosti filtra. U slučaju onečišćenog filtra upozorenje se pojavljuje na servisnom terminalu centralnog nadzornog sustava.

Detektor dima

U slučaju prisutnosti dima, ta dodatna mogućnost zatvara zaklopku na povratnom vodu i zaustavlja rad jedinice.

Relej promjene faze

Relej za praćenje promjene faza će detektirati gubitak faza, preokret u fazi ili pak preokret i faznu neravnotežu iz glavnog napajanja. U slučaju kvara, jedinica će prestati s radom.

Protupožarni termostat

Termostat visoke temperature, koji ima mogućnost ručnog poništavanja, daje informaciju regulatoru uređaja da isključi sustav u slučaju kada je izmjerena temperatura na povratnom vodu 57 ili 115 °C na strani ubacivanja zraka u prostor.

Termostati i zonski osjetnici

Termostati i zonski osjetnici u pojedinoj zoni trebaju osigurati informaciju sučelju s regulatorom uređaja CH536 i raditi u ručnom ili automatskom programibilnom načinu rada sa sustavom alarma ili dodatnom mogućnošću daljinskog upravljanja. Bežični osjetnik temperature mogu se odabrati kao dodatna mogućnost.

Komunikacijska sučelja

Za komunikaciju sustava preko centralnog nadzornog sustava u zgradi dostupni su sljedeći protokoli: Modbus RTU, BACnet MS/TP i Lon FTT-10A.