Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 70/2018, 73/2018 i 86/2018) definirana je ukupna količina grijanja (Q''hnd) i ukupna količina potrošene energije (Eprim) u kW h/m2 godišnje za nove zgrade i građevine gotovo nulte potrošnje energije (tablice 1 i 2).


Tablica 1
Najveće dopuštene vrijednosti za nove zgrade i zgrade gotovo nulte energije zgrade grijane i/ili hlađene na temperaturu 18 °C ili višu

Tablica 2
Definirani tehnički sustavi za proračun isporučene i primarne energije

Ako se promatra ukupna potrošnja energije za obiteljsku kuću (Eprim) u primorskom dijelu Hrvatske, u analizu ulazi samo grijanje i priprema potrošne tople vode i, prema tome, gornja granica ukupne količine potrošene energije za nove građevine iznosi 70 kW h/m2 godišnje.
Kao primjer odabrana je nova obiteljska kuća u primorju, gdje se nerijetko koriste dizalica topline za grijanje i hlađenje objekta te pripremu PTV-a. Obiteljska kuća je dvokatnica koja je orijentirana južno, s pogledom na more (il. 1).


Ilustracija 1
Tlocrt zadanog objekta u primorju

Gornja granica energije potrošene samo na grijanje obiteljske kuće u primorju iznosi 24,84 - 57,5 kW h/m2 godišnje i ovisi o faktoru oblika zgrade (fo) koji se izražava kao količnik oplošja (A u m2) i volumena građevine (Ve u m3). Na spomenutom primjeru obiteljske kuće faktor oblika iznosi fo = 0,721 što svrstava zgradu u srednju kategoriju i jednostavnim izračunom dobiva se maksimalno 17,16 + 38,42 x 0,721 = 44,86 kW h/m2 godišnje za grijanje objekta.
U zadanom primjeru investitor nije htio narušavati izgled okućnice s većim brojem vanjskih jedinica i htio je pojednostaviti ugradnju. Predloženo je jedinstveno rješenje iz Samsunga: EHS TDM+ s dizalicom topline koja je povezana i na unutarnje zidne jedinice koje griju ili hlade zrak i na vodenu, 'hidro' jedinicu koja grije ili hladi vodu za klimatizaciju prostora i pripremu PTV-a (il. 2).


Ilustracija 2
Primjer sustava EHS TDM+

EHS TDM+ je skraćenica za 'Eco Heating Systems, Time Divided Management', što predstavlja revolucionarnu ideju korištenja jedne vanjske jedinice za grijanje, odnosno hlađenje vode i zraka, ali ne istodobno, već podjelom vremena rada jedinice pametnom kontrolom, uz dodatak WiFi upravljanja.

Glavne značajke Samsungovog sustava EHS TDM+:

 • jedinstveno rješenje na tržištu
 • jedna vanjska jedinica
 • do četiri unutarnje jedinice za grijanje i hlađenje zraka (zidna, konzolna ili kanalna jedinica)
 • 'hidro' jedinica s odvojenom parnom fazom (manja buka pri njezinom radu)
 • odvojeni komplet za elektronički ekspanzijski ventil (tzv. EEV kit) kod jedinica za grijanje, odnosno hlađenje zraka
 • priprema PTV-a<
 • odvojeni komplet za elektronički ekspanzijski ventil (tzv. EEV kit) kod jedinica za grijanje, odnosno hlađenje zraka
 • WiFi upravljanje i povezivanje s ostalim Samsungovim uređajima pomoću aplikacije SmartThings
 • kontrola troputnog ventila preko 'hidro' jedinice
 • integrirana pumpa, ekspanzijska posuda, sigurnosni i odzračni ventil unutar 'hidro' jedinice.

Posebnost rješenja iz Samsunga se očituje i u jednostavnom razvodu freonskih cijevi po objektu i uštedama na energiji zahvaljujući korištenju visokokvalitetnog kompresora u samo jednoj vanjskoj jedinici za cijeli sustav. Vodeći računa o buci unutarnjih zidnih jedinica, Samsung nudi ugradnju elektroničkih ekspanzijskih ventila izvan zone boravka u posebnom 'EEV kitu' koji zbog postavljanja u izolirani prostor svodi buku na minimum. Jedinstvenost rješenja iz Samsunga očituje se i u odvojenoj cijevi plinovite faze koja ide prema unutarnjim jedinicama namjenjenim grijanju, odnosno hlađenju zraka u prostoru te se može izolirati s elektromagnetnim ventilom, što dodatno smanjuje buku u prostoru (il. 3).


Ilustracija 3
Skica sustava za analizirani objekt EHS TDM+

Uzimajući u obzir lokaciju i orijentaciju objekta i njegovu izoliranost, dobivene su okvirne vrijednosti potrošnje energije za grijanje:

 • ukupna godišnja potrošnja energije za grijanje: 3920 kW h
 • površina objekta: 158,1 m2
 • godišnja potrošnja po površini objekta: 24,79 kW h/m2

Uz to, mjesečna potrošnje za grijanje u zadanom objektu najjednostavnije se može prikazati i dijagramom (il. 4).


Ilustracija 4
Dijagram potrošnje energije za grijanje u godini dana po mjesecima za zadani objekt

Dobivene vrijednosti od 24,79 kW h/m2 su manje od potrebne maksimalne granice prema novom pravilniku koji regulira izdavanje građevinske dozvole od 44,86 kW h/m2.

Nakon provedene analize može se zaključiti da ranije spomenuti Tehnički propis pogoduje rješenjima s dizalicama topline u kombinaciji s nekim obnovljivim izvorom energije kao što su solarni kolektori za pripremu PTV-a. Izračunom povrata uloženih sredstava mogu se usporediti troškovi dizalice topline i plinskog kotla. Nakon provedene 'Life Cycle Cost' analize (LCC) dobiva se povrat investicije u razdoblju od četiri godine, u usporedbi s plinskim kotlom, ali uz napomenu da se takva izvedba dizalice topline koristi i za hlađenje prostora (il. 5).


Ilustracija 5
Dijagram LCC analize za zadani objekt

Takvim rješenjem osjetno se snižavaju inicijalni investicijski troškovi cjelokupne klimatizacije objekta.