Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci još je 2011. godine uočio nedostatak multidisciplinarnih studijskih programa koji su prilagođeni specifičnim potrebama vođenja poslova vezanih uz energetiku. Stoga je u suradnji s brojnim partnerima iz akademske zajednice i gospodarstva prije više od pet godina osmislio i pokrenuo MBA program Ekonomija energetskog sektora, koji se razlikuje od svih postojećih poslijediplomskih studija u Hrvatskoj. Ovo je prvi multidisciplinarni MBA iz energetike ne samo u Hrvatskoj već i u široj regiji. Ovim studijem Hrvatska se približila najrazvijenijim zemljama koje su prepoznale važnost obrazovanja raznih profila i kadrova koji rade u energetskom sektoru te važnost energetike za razvoj poslovnog sektora, nacionalnog gospodarstva, sigurnosti i održivosti.

Studij je usklađen s programom sličnih studija u SAD-u i EU. Posebna specifičnost i vrijednost ovog MBA studija je njegov multidisciplinarni karakter, po čemu je prepoznatljiv u regiji i hrvatskom visokoškolskom sustavu. Unatoč proklamiranoj želji, u Hrvatskoj postoji veoma mali broj istinski multidisciplinarnih poslijediplomskih programa, a u energetici ovo je jedini. Rok za podnošenje prijava je 31. prosinca ili do ispunjenja kvote. Program nudi različite ekonomske i tehničke predmete, a polaznici mogu birati kolegije u skladu sa svojim potrebama i preferencijama. Tri su obvezna kolegija (dva ekonomska i jedan tehnički) te četiri izborna, koje polaznici biraju između 12 ponuđenih.

Voditeljica studija prof.dr.sc. Nela Vlahinić Lenz kaže da je dosadašnje iskustvo pokazalo da inženjerima uglavnom nedostaju ekonomska znanja, dok, s druge strane, ekonomisti čiji je posao vezan uz energetiku, tržište energenata i zaštitu okoliša, moraju imati znanja o tehničkim procesima kako bi mogli donositi kompetentne poslovne odluke. Prednost ovog studija je i ta da je u izvođenje nastave uključen velik broj predavača i gostiju – eksperata iz gospodarstva i relevantnih institucija, što osigurava usmjerenost studija prema konkretnim temama i problemima iz prakse, a time i visoku razinu kvalitete. Glavni partner ovog studija je Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba, u čijim se prostorima izvodi nastava, a njihovi stručnjaci nositelji su jednog dijela kolegija. Uz profesore s riječkog Ekonomskog fakulteta, inozemne goste predavače, nositelji kolegija također dolaze iz najrelevantnijih institucija u energetskom sektoru kao što su Hrvatska energetska regulatorna agencija, Hrvatski operator prijenosnog sustava te Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu. „Mislim da bez lažne skromnosti mogu reći da smo razvili program koji je postao prepoznatljiv na regionalnom tržištu, a njegova velika prednost je što je fleksibilan i prilagođen potrebama korisnika. Bili smo spremni odmah od početka promijeniti i poboljšati sve sitne nedostatke koje što smo uočili tijekom izvođenja studija. Tako smo se nakon prve godine preselili u Zagreb, dodali neke nove kolegije koje su polaznici željeli slušati, doveli nove goste predavače, prilagodili program svakoj novoj generaciji ovisno o njihovim preferencijama.“, kaže voditeljica Studija.

Studij je koncipiran tako da zahtijeva značajan osobni angažman svakog polaznika. Izvođenje nastave osmišljeno je na način koji potiče interakciju između polaznika i nastavnika, ali i samih polaznika, s obzirom da većina dolazi s rukovodećih pozicija u energetskim kompanijama, a značajan dio programa vezuje se uz studentski istraživački rad. U okviru više kolegija polaznici moraju izraditi istraživačke radove, zatim tu je i case-study te završni rad u okviru kojih polaznici rješavaju konkretan projekt vezan uz njihov posao, ili uz projekt u pojedinim poduzećima i institucijama s kojima je dogovorena suradnja. „Ovo je već peta generacija polaznika pa bih se usudila reći da smo već stvorili i određenu tradiciju, što nam daje razloga za zadovoljstvo. Ipak, mislimo da uvijek može bolje i stoga se trudimo ponuditi uvijek nove sadržaje. Tako to i mora biti s obzirom na velike promjene koje su se dogodile posljednjih godina, kako na globalnoj razini, npr. rast eksploatacije nekonvencionalnih fosilnih izvora energije i pad cijena nafte, snažan uspon obnovljivaca, kao i na promjene na regionalnoj i nacionalnoj razini kroz daljnje otvaranje tržišta električne energije i prirodnog plina. Živimo u vrijeme velikih promjena, a poduzeća i svi ostali akteri suočeni su s izazovima globalizacije i liberalizacije na tržištima energenata. Visoka volatilnost cijene energenata i električne energije, konstantne tehničke inovacije, te nedovoljna znanja o novim financijskim instrumentima zahtijevaju nova i suvremena znanja te smo se potrudili da ih ovaj studij ponudi svojim polaznicima.“, kaže prof.dr.sc. Nela Vlahinić Lenz. Početak nove generacije studija očekuje se početkom 2017. godine, a detaljnije informacije mogu se naći na stranicama Ekonomskog fakulteta u Rijeci: https://www.efri.uniri.hr/hr/study/ekonomija-energetskog-sektora.