Energetska učinkovitost visoko je na listi prioriteta Hotela Medena što potvrđuje projekt Hotel Medena – Nova energija ukupne vrijednosti gotovo 35 milijuna kuna koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosom od 11,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a dodijeljen je u okviru natječaja Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru. 

"Stalna briga o zaštiti okoliša, povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije jedna je od temeljnih komponenti održivog razvoja i važan čimbenik u hotelskoj industriji. Iz tog razloga smo izuzetno zadovoljni što smo realizirali projekt Hotel Medena - Nova energija koji će pridonijeti ostvarenju energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije te će ostvariti značajne uštede u našem poslovanju. To sve zajedno ide u prilog promociji održivog razvoja turizma u njegovu širem okruženju, ali i promociji samog hotela", izjavili su iz Hotela Medena. 

Rekonstrukcija kotlovnice 

Ovim projektom izravno se rješava problem energetske neučinkovitosti stvaranjem uvjeta za eliminiranje gubitaka energije kroz obnovu ovojnice, zamjenu unutarnje i vanjske rasvjete energetski učinkovitijom, ugradnjom solarnih kolektora te rekonstrukcijom kotlovnice s ciljem prelaska na dizalicu topline zrak - voda. 

Time će se uštedjeti isporučena energija energetski troškovne cjeline Energetska učinkovitost za 1,070.089 kW h, povećati udio obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji za 1,806.966 kW te smanjiti CO2 za 62 posto.