Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić jučer je dodijelio ugovore o bespovratnim sredstvima u sklopu Poziva Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. 

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 306 milijuna kuna, izvijestilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR)

Potpisivanje ovih ugovora rezultirat će smanjenjem isporučene energije primjenom mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora za 132.45 GW h godišnje, od čega se ušteda od 40.62 GW h odnosi na korištenje obnovljivih izvora. Također, očekuje se i smanjenje emisija CO2 za 33.148 t/god, što čini 1,3 posto ukupnih godišnjih emisija industrijskog sektora u Hrvatskoj. 

Dodijeljenim ugovorima potiču se ulaganja u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u iznosu od 672 milijuna kuna. 


U najbolje ruke 

Zbog velikog interesa (na Poziv je pristiglo ukupno 345 projektnih prijedloga), inicijalni iznos za dodjelu sredstava od 266 milijuna kuna uvećan je na 327 milijuna kuna. 

"Energetska učinkovitost, tj. njeno povećanje, jedna je od pretpostavki na putu Hrvatske kao niskougljičnom društvu. Kako bi naše malo otvoreno gospodarstvo postalo fleksibilnije i otpornije na bilo koju krizu, nužna je njegova promjena. Uvjereni smo kako upravo proizvodne industrije trebaju imati poseban naglasak u državnim planovima i strategijama, pa imajući to na umu, ova sredstva idu u najbolje ruke. Naši proizvođači mogu utjecati na jednu od ključnih varijabli našeg gospodarstva, a to je izvoz. Siguran sam da će povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje električne energije pridonijeti smanjenju uvoza i boljim makroekonomskim pokazateljima u narednom razdoblju. Ovaj tip natječaja omogućava domaćim poduzećima da poboljšanjem energetske učinkovitosti utječu na smanjenje potrošnje električne energije i povećaju učinkovitost svoje proizvodnje. Upravo je to smjer kojim treba ići kako bismo postali niskougljično i klimatski neutralno društvo", naglasio je Ćorić.