Naslovnica   →Energetska učinkovitost

Domaće rješenje za smanjenje potrošnje u zgradama

Autor: B.L. Objavljeno: 23.08.2021. 🕜 11:34 Lokacija: Samobor

Klimaoprema i FER razvijaju sustav prediktivnog upravljanja energijom u zgradi

Gotovo 40 % ukupne svjetske potrošnje energije otpada na zgradarstvo, a ponajviše na grijanje i hlađenje zgrada. Današnji način gradnje i suvremeni materijali omogućavaju značajno manju potrošnju energije u novoizgrađenim i obnovljenim zgradama, iako to nije jedini način za njezino smanjenje. 


Važan razvojni projekt

Klimaoprema u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u sklopu projekta 'PC-ATE Buildings -  Razvoj sustava prediktivnog upravljanja i autonomnog trgovanja energijom u zgradi' razvija sustav pametnog upravljanja u zgradama koji se temelji na modelskom prediktivnom upravljanju (MPC). Takvo je upravljanje prepoznato kao jedno od najprimjenjivijih rješenja za poboljšavanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Trenutačne uštede koje se tom metodom mogu ostvariti u simulacijskom okruženju dosežu čak 70%, dok se eksperimentalno potvrđene uštede kreću u rasponu 5 - 63%. 

Za razliku od klasičnog načina upravljanja temperaturom u zonama zgrade koji se temelji na lokalnim upravljačkim petljama i gdje se koriste samo trenutačna lokalna mjerenja iz razmatrane zone, MPC koordinira rad svih podsustava zgrade, od onih zaslužnih za oblikovanje potrošnje toplinske energije u zonama, do onih na razini energetskih razvoda zgrade ili tzv. mikromreže zgrade.

Spomenuti projekt se provodi uz europsko sufinanciranje (projekt KK.01.2.1.01.0069).

Četiri ključna elementa

Pojednostavljeno gledajući, MPC se sastoji od četiri dijela:
• MPC Zona - optimiranje na razini zone
• MPC HVAC - optimiranje sustava koji priprema i razvodi medij za predaju energije za grijanje ili hlađenje svim zonama (npr. klima-komora)
• MPC Microgrid - optimiranje potpisa zgrade na spoju s distribucijskim energetskim mrežama
• Interface moduli - funkcije koje preračunavaju izlaze iz MPC-a u aktuacijske signale za pojedine upravljane elemente.

Uz to, MPC uzima u obzir dopuštene granice udobnosti, predikciju vremena (temperaturu zraka i Sunčevo zračenje) i ostale nemjerljive poremećaje poput rasvjete i elektroničke opreme, a kao izlaz daje signale za optimalno upravljanje zgradom s ciljem najvećih mogućih ušteda.

U razdoblju niže cijene električne energije (tijekom noći i ujutro) MPC pregrijava prostor točno koliko je potrebno da, uz predviđenu sunčevu ozračenost, temperatura zraka u zoni bude unutar zadanog raspona udobnosti tijekom radnog vremena, pri čemu je referentna temperatura u tom vremenu postavljena na 23 °C.


Brojne mogućnosti primjene u zgradarstvu

Iznimno su važne i daljnje mogućnosti koje MPC pruža u zgradama s obzirom na to da pomoću njega zgrada fleksibilno mijenja potrošnju u skladu s vanjskim uvjetima cijena i razmjene energije s mrežom i to na optimalan način. To su mogućnost da zgrada pruža pomoćne usluge odgovora potražnje različitim entitetima u (elektro)energetskom sustavu i mogućnost da zgrade međusobno trguju energijom ili obvezama za pružanje pomoćnih usluga. Sve to se vrlo učinkovito može kombinirati pod okriljem agregatora fleksibilnosti većeg broja zgrada.

Takav način upravljanja primijenjen je na svega nekoliko zgrada kao znanstveno-istraživački rad tima s FER-a, gdje su ostvarene uštede u rasponu 5 - 63%, ovisno o sveobuhvatnosti instalacije i opsegu obuhvaćenih usluga odgovora potražnje, a MPC kao gotov komercijalni proizvod razvija se u Klimaopreminom odjelu KOER. Tako će u sklopu projekta verifikacija tehnike MPC-a biti provedena na poslovnoj lokaciji Klimaopreme u Gradni, izvijestila je tvrtka.

TAGOVI