Umag kontinuirano obnavlja i modernizira javnu rasvjetu kako bi se dugoročno znatno smanjili troškovi i povećala razina sigurnosti kretanja na gradskome području. 

Tako će se uz potok koji vodi od Novigradske ulice postaviti 23 rasvjetna stupa i LED svjetiljke. Na području Moele u tijeku je postavljanje nove rasvjete uz put koji od Novigradske ulice vodi prema moru, a gdje se postavlja 10 rasvjetnih stupova, tj. LED svjetiljki.

 

Školska dvorana

Također, javlja Grad Umag, ubrzo se kreće s ulaganjem u postavljanje rasvjete od kraja Novigradske ulice prema prometnici D300, gdje će se postaviti 14 novih rasvjetnih stupova i LED svjetiljki te zamijeniti 11 postojećih, također s LED svjetiljkama. Rasvjeta će biti postavljena i na dijelu D300 prema Rožacu, kao i prema Umagu. 

Nadalje, šest novih stupova i LED svjetiljki bit će postavljeno i iza školske dvorane OŠ Marije i Line. 

Osim navedenih investicija u novu rasvjetu u gradskome središtu, bit će zamijenjeni ili postavljeni novi rasvjetni stupovi i LED svjetiljke u naseljima Crni Grad, Kaldanija, Veli Dvor, Zambratija, Kmeti i Vardica. 

Realizacija navedenih radova planirana je do kraja godine, za što će se izdvojiti gotovo 1,2 milijuna kuna. 

Novim ili zamijenjenim rasvjetnim tijelima, Umag će u konačnici uštedjeti i do 50 posto na troškovima.