Država se planira zadužiti za 627 milijuna kuna na način da sama sebi proda dionice Janafa, piše Novi list. Plan je da Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) svojih nešto više od 26% dionica Janafa proda Agenciji za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) i to po cijeni koja je 20% veća od one na burzi, a koja bi trebala iznositi 488 milijuna kuna. AUDIO, koji je izvanproračunski korisnik i može se zaduživati, će podići kredit i uplatiti HANDA-i novac koji će postati dio prihoda državnog proračuna jer je ta agencija od ove godine uključena u proračun. Kako se došlo do 627 milijuna kuna nije poznato, kao ni to zašto su dionice tako preplaćene. Nakon što ta državna agencija preuzme više od 25% dionica Janafa HANFA bi mu mogla odrediti obvezu javne ponude za kupnju preostalih dionica, jer to prema zakonu moraju učiniti svi koji su stekli 25% dionica. Ako se to dogodi AUDIO bi morao imati spremna sredstva za otkup ostalih dionica, no većina već je u vlasništvu države ili državnih tvrtki. Ovaj neobičan manevar prelijevanja služi za prikupljanje novca u proračun kako bi se pokrili manji prihodi od PDV-a, trošarina i doprinosa. Zanimljivo je da je HANDA ove godine odlukom Ministarstva financija postala proračunski korisnik pa je bila dužna u državni proračun uplatiti prihode iz prethodnih godina koji se odnose na usklađenje rezerve nafte i naftnih derivata. S te osnove HANDA je uplatila čak 523 milijuna kuna, solidno napunivši proračun.