Europska komisija danas je donijela niz prijedloga i izvješća o energetskoj politici koji su ključni za provedbu Europskog zelenog plana, postizanje klimatske neutralnosti do 2050. i ambiciozne ciljeve za smanjenje emisija do 2030. Komisija je danas objavila Izvješće o stanju energetske unije i popratne dokumente, uključujući procjene 27 Nacionalnih energetskih i klimatskih planova

Ovogodišnje izvješće prvo je od usvajanja Europskog zelenog sporazuma, a osvrće se na doprinos Energetske unije europskim dugoročnim klimatskim ciljevima. U tim se izvješćima procjenjuje doprinos energetske unije europskom zelenom planu kao i mogućnosti za energetski sektor u zelenoj tranziciji. 

Subvencije za fosilna goriva

Ovogodišnje izvješće o stanju energetske unije po prvi je put popraćeno analizom energetskih subvencija, koja identificira jasnu potrebu za boljim podacima o energetskim subvencijama i većim naporima na smanjenju onih koji podržavaju proizvodnju i potrošnju fosilnih goriva. Konstatirano je da Unija potiče fosilna goriva s čak 50 milijardi eura godišnje. 

Objavljeno je i Izvješće o konkurentnosti čiste energije, koje pokazuje da je industrija EU uspješno iskoristila mogućnosti tranzicije čiste energije. Sektor je bolji od konvencionalnih energetskih tehnologija u smislu dodane vrijednosti, produktivnosti rada i rasta zaposlenosti. 

Potrošnja energije

Komisija je također usvojila Izvješća o napretku na unutarnjem energetskom tržištu, cijenama i troškovima energije, energetskoj učinkovitosti i obnovljivoj energiji. Zanimljivo je da se konstatira da udio potrošnje energije u svim kućanstvima opada od 2012., neovisno o prihodima kućanstva. 

Kad je riječ o koronakrizi izvješće o energetskoj učinkovitosti konstatira da će se morati uložiti dodatni napori da unija ostane usredotočena na ciljeve u ovim izazovnim vremenima u kojima potražnja za energijom opada. Udio obnovljivaca u europskom energetskom misku trenutno iznosi 18,9% i unija smatra da je na tragu postizanja ciljeva. 

Energetska obnova

Kolegij povjerenika je donio Komunikaciju o energetskoj obnovi u EU-u s ciljem udvostručenja stope obnove zgrada i njihove pripreme za klimatski neutralnu budućnost. Do 2030. u Uniji bi trebalo energetski obnoviti 35 milijuna zgrada, čime bi se stvorilo novih 160.000 poslova. S obzirom da gotovo 34 milijuna Europljana ne može zimi ugrijati svoje domove Komisija je objavila i preporuke kako pristupiti problemu energetskog siromaštva. 

Kolegij je donio i Strategiju za smanjenje emisija metana, drugog najvećeg uzročnika klimatskih promjena.