Ako u iduća tri mjeseca ne dođe do mirnog rješenja spora između Hrvatske elektroprivrede (HEP) i BiH, moglo bi doći do arbitražnog spora, jer Hrvatska smatra da je došlo do povrede stečenih prava u vezi s prijeratnim ulaganjima u Termoelektranu (TE) Gacko. Hrvatska traži odštetu od 100 milijuna eura za prijeratna ulaganja u TE Gacko, točnije ona iz 1983. godine. Prema riječima nacionalnog pravobranitelja BiH Mlađena Mandića, spor nije sličan sporu sa Slovenijom, nego je isti. Naime, u sporu Slovenija od BiH traži naplatu osnovnog duga za ulaganja u RiTE Ugljevik i to od 1.359.645.000 KM, što znači da bi u slučaju da dobije presudu u svoju korist, taj iznos s kamatama prelazio tri milijarde KM. No, Mandić pojašnjava da se radi o istom ulaganju i u slučaju TE Ugljevik i u slučaju TE Gacko. Kaže da je u slučaju Gacka Hrvatskoj predloženo da se spor odloži za još tri mjeseca, odnosno da se ide na mirno rješavanje, što je Hrvatska i prihvatila. "U toj fazi, u rješavanju sporova učestvuje samo TE Gacko, odnosno rukovodstvo Gacka i HEP. Prema mom mišljenju, pravna osnova njihove tužbe ne stoji" kaže za „Avaz“ Mandić. Napominje da to nije štetno za BiH iz više razloga. Kao prvi navodi to da je u vrijeme ulaganja u TE Gacko sve bila jedna država. "Taj spor nema međunarodni element, to su bile republike jedne države. Nakon 90-ih godina postale su samostalne. HEP to sada pokušava predstaviti kao međudržavni spor, a to nije to ustvari. Spor se rješava, odnosno promatra, u vrijeme nastajanja spora, dakle u 1983. godini, točnije od 1981. do 1983., kada se gradila TE Gacko" objašnjava Mandić. Ističe da je tada bio drugačiji pravni sistem, odnosno da su bili samoupravni sporazumi i društveni dogovori. "Znači, nije bilo klasičnog ugovora i nema međunarodnog elementa. Pred arbitražnim sudom u Washingtonu država može tužiti samo privatno lice, a ovdje država tuži državu. Prema tome, mislim da na sudu u Washingtonu neće biti te arbitraže" zaključuje Mandić i dodaje da ne zna da li će biti neka druga arbitraža u Parizu ili Beču. Još imamo tri mjeseca mirnog rješavanja spora.